Phân loại hs code mặt hàng bo mạch chính máy tính công nghiệp

Câu hỏi: 23899:

Cty chúng tôi dự định sắp tới sẽ nhập khẩu phụ tùng: bo mạch chính của máy tính công nghiệp (ko sử dụng trong vp), đã tích hợp đầy đủ các chi tiết, nhưng vẫn chưa biết là áp vào mã hs code nào trong 2 mã này: 8537 và 8542

Ngày gửi: 15/09/2021 - Trả lời: 22/09/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty tnhh TM dv Hoàng Vũ

Địa chỉ: ho chi minh - Email : nguyenvanphong0108@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, Công ty có thể tham khảo 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 17/6/2017; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; Biểu thuế XNK ban hành kèm Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ và đối chiếu với hàng hoá nhập khẩu, vật liệu cấu thành để xác định mã HS.

Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

 “Bo mạch chính của máy tính công nghiệp (ko sử dụng trong VP), đã tích hợp đầy đủ các chi tiết” như mô tả trên (chỉ sử dụng cho máy tính công nghiệp trên, không thể sử dụng cho mục đích khác), căn cứ vào chú giải chi tiết HS 2017 về “Bộ phận” của Chương 84, Phần XVI, Công ty có thể tham khảo mã HS 84733010 với mô tả hàng hóa như sau:

8473

Bộ phận và phụ kiện (trừ vỏ, hộp đựng và các loại tương tự) chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các máy thuộc các nhóm từ 84.70 đến 84.72.

Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) suitable for use solely or principally with machines of headings 84.70 to 84.72.

847330

- Bộ phận và phụ kiện của máy thuộc nhóm 84.71:

- Parts and accessories of the machines of heading 84.71:

84733010

- - Tấm mạch in đã lắp ráp

- - Assembled printed circuit boards

Công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.