nhập máy chạy bộ tập thể dục

Câu hỏi: 18986:

Doanh Nghiệp có vốn 100% nước ngoài, chuyên sản xuất các loại khuôn mẫu và những khuôn khác. Công ty muốn nhập 3 máy tập thể dục chạy bộ, nên muốn có tờ khai để trả tiền cho khách hàng, vậy có được nhập khẩu không? và thủ tục như thế nào?

Ngày gửi: 08/06/2017 - Trả lời: 19/06/2017

Tên doanh nghiệp: Công ty Công Nghệ ChangShin Việt Nam

Địa chỉ: Xã Thạnh Phú,Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai - Email : khai.dinh@dskorea.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Tham khảo điểm a khoản 2 mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) quy định:

“II. Quy định chung

2. Nhập khẩu

a) Hàng hóa nhập khẩu

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được trực tiếp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng, linh kiện, chi tiết, cụm chi tiết và các hàng hoá khác để triển khai hoạt động đầu tư phù hợp với mục tiêu của dự án đầu tư quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư”.

Công ty căn cứ vào mục tiêu hoạt động được quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư để xem xét việc có được phép nhập khẩu đối với hàng hoá trên hay không.

Do hàng hoá không trực tiếp phục vụ sản xuất theo ngành nghề được quy định, công ty chỉ có thể làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu và nộp thuế trước khi thông quan theo loại hình kinh doanh.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.