Nhập kinh doanh sản xuất

Câu hỏi: 18987:

chúng tôi có 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất vải dệt kim, loại hình nhập khẩu của công ty là nhập nguyên liệu về sản xuất hàng xuất khẩu, tờ khai nhập loại hình (E31), tờ khai xuất ( E62). Công ty vừa ký hợp đồng bán hàng cho công ty 100% vốn tại Việt nam. TH1: công ty xin chuyển tiêu thụ nội địa, để bán hàng và xuất hóa hơn VAT. TH2: công ty sẽ nhập khẩu nguyên liêu với loại hình là A12 về sản xuất và xuất hóa đơn VAT cho khách hàng. Vậy, công ty bán hàng ở 2 trường hợp trên, có đúng quy định pháp luật không? công ty có cần phải có quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối khi thực hiện bán hàng ở 2 trường hợp trên không?

Ngày gửi: 08/06/2017 - Trả lời: 19/06/2017

Tên doanh nghiệp: CONG TY TNHH ALAND VIET NAM

Địa chỉ: so 9, duong E2, KCN dong An, BD - Email : lqv1987@yahoo.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ điều 2 Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 21/01/2014 của Bộ Công thương quy định:

            “Điều 2. Quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu

          ...2. Thương nhân có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, gia công hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các văn bản hướng dẫn thi hành các Nghị định này, lộ trình thực hiện do Bộ Công Thương công bố và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Theo quy định trên, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được phép sản xuất, kinh doanh các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất theo mục tiêu quy định tại Giấy phép đầu tư. Đồng thời phải sử dụng đúng mục đích nguyên phụ liệu nhập khẩu miễn thuế theo loại hình SXXK

Trường hợp nhập khẩu nguyên phụ liệu để thực hiện các quyền thì công ty phải có Giầy phép thực hiện các quyền nhập khẩu và quyền phân phối theo quy định và phải mở tờ khai theo loại hình A41 như hướng dẫn tại công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.