Nhập khẩu xe ô tô đầu kéo dạng CKD

Câu hỏi: 21369:

Sắp tới có nhập một lô hàng xe ô tô đầu kéo CKD (nhập khẩu đầy đủ các chi tiết để lắp ráp thành xe đầu kéo hoàn chỉnh) từ Trung Quốc về Việt Nam. Hàng hóa được nhập khẩu từ một nguồn, một chuyến, làm thủ tục hải quan tại một cửa khẩu. Vậy xin thủ tục nhập khẩu như thế nào?Về mã HS code, thuế nhập khẩu là bao nhiêu %? trong quá trình khai báo hải quan sẽ khai báo mã HS theo bộ linh kiện hay khai báo theo từng linh kiện trong bộ linh kiện CKD?

Ngày gửi: 03/03/2019 - Trả lời: 07/03/2019

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Sinotruk Việt Nam

Địa chỉ: 199 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội - Email : phchuyen@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1./ Về mã HS:

- Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế xuất khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

           Do công ty không cung cấp chi tiết, hình ảnh của hàng hóa xuất khẩu nên Tổ tư vấn không thể có câu trả lời chính xác cho câu hỏi nêu trên. Công ty tham khảo các quy định sau để thực hiện phân loại chính xác:

          + Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

          + Căn cứ vào thực tế tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa nhập khẩu và áp dụng sáu (6) quy tắc tổng quát (Quy tắc 2a) giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 27/06/2017; Hệ thống hài hòa mô tả và mã hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới; Chú giải chi tiết HS phần khái quát chung của chương 87,... để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế.

          + Căn cứ Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan để xác định thuế suất nhập khẩu ưu đãi theo mã HS đã áp.

Việc phân loại hàng hoá căn cứ các quy định, thực tế hàng hoá nhập khẩu, căn cứ biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP, có thể tham khảo nhóm 8701-Xe kéo (trừ xe kéo thuộc nhóm 87.09), phân nhóm 8701.20-Ô tô đầu kéo dùng để kéo sơ mi rơ moóc, HS 8701.20.10 - - Dạng CKD.

2./ Về khai báo trên tờ khai hải quan:

Việc khai báo mã HS theo bộ linh kiện hay khai báo theo từng linh kiện trong bộ linh kiện CKD tuỳ thuộc vào thực tế hàng hoá, chi tiết đóng gói và các quy định về số lượng, mức độ rời rạc của các chi tiết, bộ phận Ô tô đầu kéo dạng CKD của các bộ ngành đã ban hành để quy chuẩn và quản lý (nếu có).

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn