NHẬP KHẨU UỶ THÁC MỸ PHẨM

Câu hỏi: 11787: Bên em giấy phép công bố mỹ phẩm do Cục quản lý dược cấp, sắp tới bên em nhập khẩu mỹ phẩm từ Korea về Việt Nam. Tuy nhiên, bên em muốn uỷ thác cho đơn vị khác đứng nhập khẩu sản phẩm mỹ phẩm này. Xin anh chị tư vấn giúp: 1/ Bên em uỷ thác cho đơn vị khác nhập khẩu mỹ phẩm này có được không ? 2/ Đơn vị được bên em uỷ thác có dùng bản công bố mỹ phẩm của bên em để làm thủ tục nhập khẩu được không ?

Ngày gửi: 26/07/2013 - Trả lời: 30/07/2013

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH TMDV XNK Thế Hệ Mới

Địa chỉ: 74 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM - Email : hvcuong@thm-vn.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 4 Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về việc nhập khẩu mỹ phẩm như sau: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (áp dụng đối với mỹ phẩm nhập khẩu và mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất). Đối với sản phẩm nhập khẩu thì Giấy uỷ quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Giấy uỷ quyền phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 6 Thông tư này.”

Căn cứ Điều 6 Thông tư trên quy định: ”Quy định về Giấy ủy quyền

1. Ngôn ngữ trình bày là tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

2. Giấy uỷ quyền phải có đầy đủ các nội dung sau:

a) Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; trường hợp bên uỷ quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì cần nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất;

b) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được ủy quyền;

c) Phạm vi ủy quyền (đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam);

d) Nhãn hàng hoặc tên sản phẩm được ủy quyền;

đ) Thời hạn ủy quyền;

e) Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam;

g) Tên, chức danh, chữ ký của người đại diện cho bên uỷ quyền.”

Căn cứ khoản 1 Điều 35 Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về việc nhập khẩu mỹ phẩm như sau: Các sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý dược - Bộ Y tế cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Thủ tục nhập khẩu thực hiện tại cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành. Khi làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp xuất trình với cơ quan Hải quan Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý dược - Bộ Y tế cấp số tiếp nhận.”

Do đó, Công ty được phép ủy quyền cho 1 công ty khác nhập khẩu mỹ phẩm cho Công ty nếu sản phẩm mỹ phẩm đó đã được Cục Quản lý dược - Bộ Y tế cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực được phép nhập khẩu vào Việt Nam và công ty được ủy quyền được phép dùng Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực được phép nhập khẩu của Công ty để đứng ra làm thủ tục nhập khẩu.

Lưu ý: Việc ủy thác nhập khẩu phải được thể hiện bằng hợp đồng uỷ thác và được khai báo đầy đủ trên tờ khai hải quan tại ô số 03.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/.