Nhập khẩu tạo tài sản cố định đối với máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được

Câu hỏi: 20350:

công ty có dự án xây dựng nhà máy sản xuất giầy da xuất khẩu. Để thực hiện dự án cty cần phải nhập máy móc thiết bị. Trong số máy móc, thiết bị đó có 1 số trong nước đã sản xuất được. Vậy xin ban tư vấn cho cty chúng tôi biết có văn bản nào quy định về việc "máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được" không được hoặc được đăng ký danh mục miến thuế tạo tài sản cố định?

Ngày gửi: 12/04/2018 - Trả lời: 17/04/2018

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HPG

Địa chỉ: 14 Ngô Gia Tự, P. Thanh Bình, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình - Email : minhkhoa1980.km@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          Đề nghị Công ty tham khảo Phụ lục II (Danh mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được) ban hành kèm Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (có hiệu lực từ ngày 15/5/2018 thay thế Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015).

          Trên cơ sở đó, đối chiếu với hàng hoá thực tế Công ty nhập khẩu để xác định có thuộc máy móc, thiết bị trong nước chưa sản xuất được hay đã sản xuất được làm cơ sở xác định có thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

          Đề nghị Công ty tham khảo nội dung các văn bản trên và liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp vướng mắc của Công ty.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.