Nhap khau nuoc tang luc

Câu hỏi: 20064:

Công ty em muốn nhập nước tăng lực Redbull của Thái Lan, mặt hàng này có được phép nhập khẩu không? Hay cần phải có những điều kiện gì?

Ngày gửi: 08/01/2018 - Trả lời: 12/01/2018

Tên doanh nghiệp: TN CO., LTD

Địa chỉ: 108 duong so 2, phuong Tan Phong - Email : thanh.tncoltd@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

    - Mặt hàng nhập khẩu nước tăng lực Redbull  không thuộc diện cấm nhập khẩu hay hạn chế nhập khẩu theo Nghị định 187/NĐ-CP ngày 20/11/2013 nên Công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thương mại thông thường. Tuy nhiên, để nhập khẩu Công ty tham khảo các quy định sau đây:

          Tuy nhiên, nước tăng lực Redbull thuộc Phụ lục 2 DANH MỤC SẢN PHẨM CÓ MÃ SỐ HS CHI TIẾT ĐẾN 8 SỐ (Ban hành kèm theo Quyết định số 4755/QĐ-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương). Do đó, khi nhập khẩu mặt hàng này, công ty phải có kết quả kiểm tra về an toàn thực phẩm của Bộ Công thương.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.