Nhập khẩu Nước nóng thiên nhiên

Câu hỏi: 22984:

Công ty nhập khẩu nước khoáng nóng thiên nhiên (onsen) từ Nhật Bản để kinh doanh nhà tắm onsen, sản phẩm này có bị cấm nhập khẩu không? Nếu không thì thủ tục nhập khẩu cần những giấy tờ nào? có cần phải xin giấy phép nhập khẩu không?

Ngày gửi: 26/08/2020 - Trả lời: 01/09/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV I-Nex Việt Nam

Địa chỉ: Sơn Trà - Đà Nẵng - Email : hoangthuy37k4@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1/ Nhập khẩu dùng cho nhu cầu con người:

- Căn cứ mục 1 Phụ lục II – Danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế (Kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

TT

Tên sản phẩm/nhóm sản phẩm

Ghi chú

1

Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, đá thực phẩm (nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm)

Trừ nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Như vây, căn cứ theo quy định nêu trên trường hợp nhập khẩu nước khoáng thiên nhiên thuộc Danh mục hang hoá phải liểm tra chất lượng hàng nhập khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

2/ Nhập khẩu dùng cho mục đích khác:

 Tuỳ theo tên, thành phần hoá học, công dụng cụ thể mà công ty đối chiếu các Danh mục hàng hoá kèm Thông tư 06/2018/TT-BYT ngày 06/4/2018 của Bộ Y tế về Danh mục thuốc, nguyên liệu thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để áp dụng chính sách hàng hoá phù hợp

- Về thủ tục hải quan, khai hải quan thực hiện theo Khoản 2 Điều 16 và Điều 18 Thông tư  38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư  39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn