Nhâp khẩu máy phát đện

Câu hỏi: 21054:

Công ty có kế hoạch nhập khẩu máy phát điện chạy bằng xăng công xuất là 4KW và 8KW E áp mã HS là bao nhiêu? Khi nhập mặt hàng này Công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu bình thường hay có phải cung cấp các giấy tờ như kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, chứng nhận hợp quy, nhãn dán năng lượng, giám định hay đăng kiểm không? và nếu cần những giấy tờ này thì theo Thông tư hoặc Nghị định nào?

Ngày gửi: 05/11/2018 - Trả lời: 09/11/2018

Tên doanh nghiệp: Công ty liên doanh chế tạo xe máy lifan việt nam

Địa chỉ: xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên - Email : hoangkimanh8784@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          1/Về mã HS:

          - Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

          - Do công ty không cung cấp chi tiết, hình ảnh của hàng hóa nhập khẩu nên Tổ tư vấn không thể có câu trả lời chính xác cho câu hỏi nêu trên.

          - Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

          - Căn cứ vào thực tế tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa nhập khẩu và áp dụng sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 27/06/2017  để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế.

          - Căn cứ Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Theo đó, Công ty có thể tham khảo mã HS sau:

          + Phân nhóm 85.01: Động cơ điện và máy phát điện (trừ tổ máy phát điện).

          - Căn cứ Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát Hải quan:

          “Điều 24. Thủ tục xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

    …2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan:

    a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan;….

          Như vậy, để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính và Khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018.

          - Thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính và khoản 5, 6, 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018.

          2/Thủ tục nhập khẩu:

          Mặt hàng máy phát điện (mới 100%) như Công ty nêu trên không thuộc danh mục cấm nhập khẩu nên Công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thương mại thông thường. Tuy nhiên để nhập khẩu Công ty cần tham khảo các quy định sau đây:

          Căn cứ DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017). Theo đó, đề nghị công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu cùng mã HS để đối chiếu với danh mục nêu trên có thuộc diện phải kiểm tra chất lượng của Bộ Công thương hay không.

          Lưu ý: mặt hàng động cơ điện công nghiệp thuộc danh mục áp dụng bắt buộc dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu được quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, công ty cần xác định bản chất hàng hoá để đối chiếu và áp dụng chính sách về dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu đã nêu.

    Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

    Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.