Nhập khẩu máy cũ ( máy phân tích mạng vector)

Câu hỏi: 18565:

Chúng tôi đang có nhu cầu nhập lô máy cũ là máy phân tích mạng vector từ Trung Quốc và Hàn Quốc về Việt Nam với mục đích thương mại. Hiện nay các thủ tục nhập máy cũ ( loại máy phân tích mạng Vector ) này như thế này điều kiện ra sao, và dựa trên cơ sở nào để nhập.

Ngày gửi: 24/03/2017 - Trả lời: 29/03/2017

Tên doanh nghiệp: YUDO

Địa chỉ: SAM SUNG quận 9 thành phố Hồ Chí Minh - Email : nguyenhuychinh84@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Do công ty không cung cấp tài liệu kỹ thuật, catalogue, hình ảnh của hàng hóa nhập khẩu  nên Tổ tư vấn không thể có câu trả lời chính xác cho câu hỏi nêu trên. Công ty có thể tham khảo các quy định sau:

1. Trường hợp máy móc của công ty thuộc phạm vi điều chỉnh tại Phụ lục số 01 (Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu) ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì công ty không được phép nhập khẩu.

2. Trường hợp máy móc của công ty không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT:

- Nếu máy móc của công ty có mã HS thuộc chương 84 và chương 85 quy định tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 103/20158/TT-BTC ngày 01/07/2015 thì thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, để được phép nhập khẩu máy móc của công ty phải thoả mãn điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN. Cụ thể:

“Điều 6. Yêu cầu cụ thể

1. Thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm;

b) Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Nếu đủ điều kiện nhập khẩu, hồ sơ thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 7 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN. Cụ thể:

“Điều 7. Hồ sơ nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng

...2. Đối với các trường hợp khác nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng (kể cả trường hợp dự án đầu tư được chấp thuận theo quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư mà không có Danh mục thiết bị đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu): Tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu, gồm một trong các tài liệu sau:

a) 01 bản chính Giấy xác nhận của nhà sản xuất về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 6 Thông tư này;

b) 01 bản chính Chứng thư giám định của một tổ chức giám định quy định tại khoản 2 điều 10 Thông tư này về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 6 Thông tư này”.

- Nếu máy móc có mã số HS không thuộc chương 84 và chương 85: Công ty căn cứ các quy định sau để thực hiện:

+ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 01/06/2014 của Quốc hội;

+ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát Hải quan

+ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 21/01/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

+ Các quy định của các bộ, ngành có liên quan đến quản lý chuyên ngành của hàng hóa.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn