NHẬP KHẨU KHUÔN ĐÚC ĐẾ GIÀY ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Câu hỏi: 22565:

Công Ty mở tờ khai nhập khẩu mặt hàng KHUÔN ĐÚC ĐẾ GIÀY ĐÃ QUA SỬ DỤNG, Mã HS code 84807110, Kiểm hóa Kiểm hóa viên đã xác định đúng số lượng thực nhâp , tình trạng .... vá Kiểm hóa viên đã xác định mặt hàng KHUÔN ĐÚC ĐẾ GIÀY ĐÃ QUA SỬ DỤNG phải KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG theo Quyết định 18/2019/QĐ-TTg . - Doanh nghiệp đã xuất trinh Công văn số 2126/BKHCN-ĐTG hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ( mặt hàng khuôn đúc đã qua sử dụng với mô tả là một khối kim loại, bao gồm một vài bộ phận bằng thép hoàn chỉnh được lắp ráp lại với nhau, không gắn các thiết bị để có thể vận hành, chuyển động được sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg. Vậy KHUÔN ĐÚC ĐẾ GIÀY ĐÃ QUA SỬ DỤNG,  Mã HS Code 84807110 có thuộc Quyết định 18/2019/QĐ-TTg hay không ?

Ngày gửi: 17/04/2020 - Trả lời: 22/04/2020

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH HWASEUNG VINA

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch I,H.Nhơn Trạch,T.Đông Nai - Email : vanhoa.le1983@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 1, khoản 1 Điều 3 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định tiêu chí, hồ sơ, trình tự, thủ tục nhập khẩu và hoạt động giám định đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có mã hàng hóa (mã số HS) thuộc Chương 84 và Chương 85 quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, được nhập khẩu nhằm sử dụng cho hoạt động sản xuất tại Việt Nam mà không thuộc các danh mục hàng hóa cấm nhập khu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định, các bộ, cơ quan ngang bộ công bố chi tiết theo quy định của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Máy móc, thiết bị là một kết cấu hoàn chỉnh, gồm các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận có liên kết với nhau để vận hành, chuyển động theo mục đích sử dụng được thiết kế.

- Riêng việc nhập khẩu linh kiện, phụ tùng qua sử dụng công ty tham khảo thực hiện theo công văn 2669/BKHCN-ĐTG ngày 02/08/2019:

+ Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, ngành quản lý máy móc thiết bị thuộc lĩnh vực chuyên ngành có phạm vi áp dụng bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế qua sử dụng của  máy móc thiết bị đó thì cả linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế của qua sử dụng sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định 18/2019/QĐ-TTg.

+ Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, ngành quản lý máy móc thiết bị thuộc lĩnh vực chuyên ngành có phạm vi áp dụng cụ thể không bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế của  máy móc thiết bị đó; đồng thời  các có linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế này đáp ứng yêu cầu tại khoản 1 Điều 1 và khoản 1 Điều 3 của Quyết định 18/2019/QĐ-TTg thì linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế này sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định 18/2019/QĐ-TTg.

Đề nghị, Công ty căn cứ vào thực tế hàng hóa nhập khẩu, cấu tạo của máy móc thiết bị (máy đúc giày) và các quy định nêu trên để xác định mặt hàng khuôn đúc có thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định 18/2019/QĐ-TTg trong thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.