Khai bổ sung đối với tờ khai luồng vàng chưa thông quan

Câu hỏi: 23969:

Công ty chúng tôi là công ty gia công túi xách, thường xuyên nhập khẩu nhiều loại phụ tùng máy móc về để sửa chữa máy móc bị hỏng trong công ty. Chúng tôi xin hỏi nếu sau khi đã truyền tờ khai A12 được phân luồng vàng nhưng chưa thông quan và chúng tôi phát hiện có sai sót thì chúng tôi có thể lấy thông tin tờ khai về để điều chỉnh hay không và chúng tôi có bị vi phạm và xử phạt gì hay không ?

Ngày gửi: 21/10/2021 - Trả lời: 22/10/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty Vina

Địa chỉ: Hồ Chí Minh - Email : suong.3508@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 quy định:

Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1.Các trường hợp khai bổ sung: trừ các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan không được khai bổ sung quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, người khai hải quan được khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan trong các trường hợp sau:

....

a.2) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng nhưng trước khi thông quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật;

Việc xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ “Quy định x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc hi quan”.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn