Nhập khẩu gạo làm nguyên liệu SXXK

Câu hỏi: 20561:

công ty 100% vốn nước ngoài sản xuất các sản phẩm bún gạo theo hình thức sản xuất khẩu. Hiện chúng tôi có nhu cầu nhập khẩu mặt hàng gạo đã xay xát từ Thái Lan làm nguyên liệu sản xuất xuất khẩu. Mong tư vấn cho chúng tôi thủ tục nhập khẩu mặt hàng gạo để SXXK.

Ngày gửi: 11/06/2018 - Trả lời: 14/06/2018

Tên doanh nghiệp: Công ty Asiana

Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh. P Tân Phong, Q7 - Email : minh.nguyen@asianalogistics.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Về chính sách mặt hàng

- Mặt hàng “gạo” không thuộc trường hợp cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP  ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. Do đó, công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thông thường.

  Mặt hàng “gạo”  thuộc Phụ lục 03-BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

  Trường hợp vướng mắc đề nghị công ty liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn cụ thể.

-Về thủ tục hải quan nhập khẩu thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Về chính sách thuế

2.1 Thuế nhập khẩu

- Căn cứ vào Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi 2018 ban hành theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP  ngày 16/11/2017 của Chính phủ thì mặt hàng gạo (mã HS thuộc nhóm 10.06) có thuế suất thuế nhập khẩu là 40%.

- Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN giai đoạn 2016 – 2018 ban hành kèm theo Nghị định 129/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ  quy định:

+ Trường hợp gạo lứt (mã HS thuộc nhóm 1006.20) có thuế suất thuế nhập khẩu là 5%

+ Trường hợp gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa được đánh bóng hoặc hồ (glazed) (mã HS thuộc nhóm 1006.30) thì thuế suất thuế nhập khẩu là 0%.

          2.2 Về thuế VAT:

          - Căn cứ Biểu thuế Giá trị gia tăng theo danh mục hàng hoá nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính thì mặt hàng lúa gạo (mã HS thuộc nhóm 10.06) có thuế suất thuế GTGT là *.5%

- Căn cứ điểm 3 khoản 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 4. Hướng dẫn chung về áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng theo danh mục Biểu thuế giá trị gia tăng

          …3. Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trồng trọt (các sản phẩm cây trồng, sản phẩm từ cây trồng); sản phẩm chăn nuôi (sản phẩm vật nuôi, sản phẩm từ vật nuôi, bao gồm cả nội tạng và phụ phẩm thu được sau giết mổ khác của động vật); lâm sản, thủy sản, hải sản (có nguồn gốc tự nhiên và nuôi trồng) tại các chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 của Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư này thực hiện như sau:

a) Trường hợp là các sản phẩm qua chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, bao gồm các sản phẩm: mới được làm sạch, phơi, sấy khô, tách hạt, tách cọng, cắt, xay (trừ sản phẩm đã xay thuộc Chương 9, 10, 11, 12 của danh mục Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư này), băm, bóc vỏ, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, vỡ mảnh, đánh bóng hạt, hồ hạt, đóng hộp kín khí hoặc được bảo quản thông thường như bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfurơ, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, bảo quản bằng muối (ướp muối, ngâm nước muối), bảo quản ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác hoặc hình thức bảo quản thông thường khác, thực hiện theo mức thuế suất (*, 5) ghi cụ thể tại Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư này, trừ các trường hợp được nêu tại điểm b khoản này....”

Công ty căn cứ vào các quy định trên để xác định thuế suất thuế nhập khẩu và thuế suất thuế GTGT đúng quy định.

    Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

     Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.