nhận ủy thác gia công

Câu hỏi: 16914:

Công ty chúng tôi là công ty 100% vốn nước ngoài kinh doanh về kho ngoại quan,  chúng tôi có thể nhận ủy thác từ khách hàng thuê kho ngoại quan của chúng tôi để ký hợp đồng gia công với các công ty trong nước hay không

Ngày gửi: 23/04/2016 - Trả lời: 27/04/2016

Tên doanh nghiệp: Molenbergnatie Vietnam

Địa chỉ: Số 23, VSIP II-A, đường số 30, KCN Việt Nam-Singapore II-A, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. - Email : Quang.Hoang@molenbergnatie.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát Hải quan:

Điều 83. Các dịch vụ được thực hiện trong kho ngoại quan

Chủ hàng hóa gửi kho ngoại quan trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho chủ kho ngoại quan hoặc đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện các dịch vụ sau đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan:

1. Gia cố, chia gói, đóng gói bao bì; đóng ghép hàng hóa; phân loại phẩm cấp hàng hóa, bảo dưỡng hàng hóa.

2. Lấy mẫu hàng hóa để phục vụ công tác quản lý hoặc làm thủ tục hải quan.

3. Chuyển quyền sở hữu hàng hóa”.

Do đó, công ty là chủ kho ngoại quan có thể nhận uỷ thác từ chủ hàng hóa gửi kho ngoại quan thực hiện gia công hàng gửi kho theo quy định trên.

Đề nghị công ty tham khảo các quy định trên để thực hiện.Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét giải quyết.

Để tham khảo thêm có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn