Nguyên liệu đã nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu cung ứng cho HĐGC

Câu hỏi: 20957:

chúng tôi đã nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình Sản xuất xuất khẩu được miễn thuế theo điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Nhưng nay do kế hoạch thay đổi Công ty lấy phần nguyên liệu đã nhập khẩu loại hình SXXK nêu trên để cung ứng cho Hợp đồng gia công ký với thương nhân nước ngoài (sắp ký kết trong thời gian tới). Như vậy trường hợp này Công ty có được miễn thuế cho phần nguyên liệu đã nhập khẩu theo loại hình Sản xuất xuất khẩu cung ứng cho Hợp đồng gia công hay không; Công ty cần thực hiện những thủ tục nào để thực hiện đúng theo qui định.

Ngày gửi: 08/10/2018 - Trả lời: 12/10/2018

Tên doanh nghiệp: Vinatex

Địa chỉ: So 10 Nguyen Hue, P. Ben Nghe, Quan 1 - Email : amyliz042000@yahoo.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

-Căn cứ khoản 40 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:

40. Điều 61 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 61. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và xuất khẩu sản phẩm để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài

1. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư

….d) Đối với nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu trước khi ký kết hợp đồng gia công, bên nhận gia công được sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu này để cung ứng cho hợp đồng gia công. Trước khi sử dụng nguyên liệu, vật tư để cung ứng cho hợp đồng gia công thì tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư này.

Như vậy, theo quy định trên đối với nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình SXXK  trước khi ký kết hợp đồng gia công được cung cho hợp đồng gia công. Theo đó, công ty vẫn được miễn thuế cho phần nguyên liệu này. Trước khi sử dụng nguyên liệu, vật tư để cung ứng cho hợp đồng gia công thì công ty phải thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.