mô hình giảng dạy khoa điều dưỡng

Câu hỏi: 23058:

Là một Trường Cao Đẳng nghề thuộc Bộ Lao động thương binh xã hội muốn nhập mô hình giảng dạy cho khoa điều dưỡng cần phải chuẩn bị những thủ tục gì để nhập khẩu?

Ngày gửi: 22/09/2020 - Trả lời: 28/09/2020

Tên doanh nghiệp: Trường Cao Đẳng Viễn Đông

Địa chỉ: 319B.11 lý thường kiệt phường 15 quân 11 tp.hcm - Email : sontransv@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

-  Do chưa đủ thông tin về chi tiết các mặt hàng nêu trên về chủng loại, tình trang, phẩm cấp,… nên chưa trả lời rõ cho trường được.

Quý trường cần xác hàng hoá trên là mới hay qua sử dụng để đối chiếu Danh mục các mặt hàng cấm nhập khẩu theo Phụ lục I ban hành tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ để thực hiện phù hợp do trang thiết bị y tế qua sử dụng cấm nhập khẩu.

Trường hợp nhập khẩu mô hình giảng dạy không phải là thiết bị y tế cũng cần xác định rõ thuộc chủng loại nào để thực hiện chính sách quản lý chuyên ngành từng lĩnh vực cho đúng quy định.

Hồ sơ, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 16, 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bố sung tại khoản 5, 6, 8 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.    

Đề nghị Trường Cao Đẳng Viễn Đông tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm Trường có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.