Máy móc đã qua sử dụng

Câu hỏi: 22707:

Ngày 11 tháng 6 năm 2019, chúng tôi được Bộ Khoa Học & Công Nghệ cấp phép nhập khẩu cho số máy móc thiết bị đã qua sử dung trên 10 năm tuổi. Tháng 12 năm 2019 chúng tôi có nhập một số máy móc thiết bị có trong giấy phép và vẫn chưa hoàn toàn nhập hết lượng máy móc trong giấy phép. Vì vậy, hiện tại chúng tôi có được sử dung giấy phép để nhập số lượng máy móc còn lại hay không?

Ngày gửi: 27/05/2020 - Trả lời: 02/06/2020

Tên doanh nghiệp: CTY TNNHH AKZONOBEL COATINGS VIÊT NAM

Địa chỉ: KCN AMATA, PHƯỜNG LONG BÌNH, TP BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI - Email : chung.nguyen@akzonobel.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điều 16 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp

1. Hồ sơ nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng đã được Bộ Khoa học và Công nghệ chấp thuận cho phép nhập khẩu theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì doanh nghiệp được tiếp tục thực hiện nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng...”

Theo quy định trên, đối với máy móc thiết bị đã qua sử dụng được Bộ Khoa học và Công nghệ chấp thuận cho phép nhập khẩu trước ngày 15/6/2019 được tiếp tục thực hiện nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 Đề nghị Công ty tham khảo các quy định nêu trên cùng thực tế hàng hóa nhập khẩu cùa mình để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.