Mã số HS khác nhau của nước nhập và xuất

Câu hỏi: 9474: Xin chào Cục Hải Quan ĐN. Tôi hiện dang công tác tại công ty NIDEC VN Quận 9, tôi đang làm thủ tuc C/O form E xuất hàng đi Trung Quốc, đối với hàng hóa hiện cần xuất đi thi mã HS đã đăng kí bắt đầu là 8373, nhưng cũng mặt này thì phía bên TQ lại có mã HS bắt đầu là 8414 và yêu cầu thể hiện trên C/O là số này, như vậy trên form C/O tôi có được ghi cùng lúc 2 mã số HS cho cùng 1 mặt hàng được kg? hay là phải làm bằng cách nào? Xin vui lòng hướng dẫn cho tôi cách làm đúng. Xin chân thành cảm ơn !

Ngày gửi: 01/03/2011 - Trả lời: 04/03/2011

Tên doanh nghiệp: NIDEC Viet Nam

Địa chỉ: LÔ I1-N2, KHU CÔNG NGHỆ CAO, QUẬN 9, TP HỒ CHÍ MINH - Email : thanh.giang@nidec-logistics.co.jp

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:          

Do công ty không nêu rõ tên hàng hóa xuất khẩu đi Trung quốc là mặt hàng gì nên chúng tôi chưa thể tư vấn được trường hợp hàng hóa xuất khẩu của công ty thuộc nhóm 8373 hay 8414. Tuy nhiên, để tìm hiểu thêm về cách khai mã HS trên mẫu C/O form E, Công ty nên liên hệ với Phòng Thương mại thuộc Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn chi tiết để cấp C/O hợp lệ sau này phù hợp với thông lệ và quy định.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/