Mã HS trên C/O khác mã HS trên tờ khai

Câu hỏi: 20563:

Chúng tôi có nhập một mặt hàng từ bên Hàn Quốc, họ có cung cấp C/O form AK theo tiêu chí CTC tuy nhiên mã HS trên C/O lại khác hoàn toàn với mã mà chúng tôi đang áp. Việc khác nhau này là do bên đầu nước xuất khẩu áp theo cấu tạo của sản phẩm (miếng lọc, đươc dệt thành lưới- nhóm 5911), nhưng về Việt nam lại áp theo mã chất liệu là nhựa (nhóm 3926) chứ không áp mã theo cấu tạo của sản phẩm (bản chất cấu tạo sản phẩm theo đúng như mô tả của mã HS nước xuất khẩu). Vậy với cách áp mã khác nhau như vậy có làm ảnh hường tới việc ưu đãi của C/O trên không

Ngày gửi: 11/06/2018 - Trả lời: 14/06/2018

Tên doanh nghiệp: VIET JET

Địa chỉ: Ha Noi - Email : quyenquyenduong2010@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          - Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

          “Điều 26. Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

          ..2. Đối với hàng hóa nhập khẩu

          c) Cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ trong trường hợp có khác biệt nhỏ, không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ và bản chất xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu, bao gồm:

          …

          c.8) Sự khác biệt mã số trên C/O với mã số trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu nhưng không làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng hóa.

          - Căn cứ điểm h, khoản 6 Điều 15 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018  của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử lý các trường hợp khác biệt nhỏ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ và bản chất xuất xứ.

          “…h) Sự khác biệt mã số trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với mã số trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu nhưng không làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng hóa và hàng hóa thực tế nhập khẩu phải phù hợp với mô tả hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa”

          Trường hợp kiểm tra các thông tin trên C/O đối chiếu với bộ chứng từ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra hàng hóa, nếu không phù hợp và có đủ cơ sở từ chối C/O thì cơ quan hải quan thực hiện từ chối C/O theo quy định tại Điều 22 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.