Mã HS: Ống thủy tinh 1,2m dùng để sản xuất đèn Tuýp LED.

Câu hỏi: 19138:

Chúng tôi dự định nhập vật tư để sản xuất Đèn Tuýp LED, trong đó có Ống thủy tinh 1.2m. và băn khoăn giữa 2 mã HS như sau: 1 - 9405.91.90: Bộ phận bằng thủy tinh của đèn 2- 7011.1090: Vỏ bóng đèn thủy tinh. Kính mong được  hướng dẫn để có thể áp mã HS

Ngày gửi: 11/07/2017 - Trả lời: 17/07/2017

Tên doanh nghiệp: Công Ty Thành Long

Địa chỉ: bắc ninh - Email : hoangvan91bn@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          Để xác định mã HS của hàng hóa cần căn cứ vào tính chất, thành phần cấu tạo,…của hàng hóa thực tế nhập khẩu và căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính; 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Biểu Thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2016 ban hành theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016.

          Tham khảo công văn 1978/BTC-TCHQ ngày 17/02/2014 hướng dẫn phân loại ống thuỷtinh sản xuất đèn huỳnh quang, nếu đã qua hút chân không, tráng phát quang, lắp cực và nạp ga, trải quan các công đoạn phức tạp để lắp ráp và gắn với nhau bằng gia nhiệt, xoắn dây kết nối với chấn lưu, bấm đầu đèn, hành, luyện nghiệm,…thuộc nhóm 8539, mã 85399090-Bộ phận”

          Do không nêu rõ dạng thức hoàn chỉnh của nên công ty tham khảo quy định trên, chú giãi phân nhóm và xác định dạng hoàn chỉnh thực tế của sản phẩm để áp mã HS:

          + Phân nhóm 7011- Vỏ bóng đèn thủy tinh (kể cả bóng dạng bầu và dạng ống), dạng hở, và các bộ phận bằng thủy tinh của vỏ bóng đèn, chưa có các bộ phận lắp ghép, dùng cho đèn điện, ống đèn tia âm cực hoặc các loại tương tự.

            + Phân nhóm 8539- Đèn điện dây tóc hoặc đèn phóng điện, kể cả đèn pha gắn kín và đèn tia cực tím hoặc tia hồng ngoại; đèn hồ quang...- Bộ phận: 85399090

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.