Loại hình nhập cho hàng hóa không thanh toán dạng công cụ, dụng cụ, vật tư tiêu hao

Câu hỏi: 20958:

chúng tôi được đối tác nước ngoài bao gồm công ty mẹ, khách hàng gửi các công cụ, dụng cụ, vật tư tiêu hao dạng hàng không thanh toán cho chúng tôi để kiểm tra, hỗ trợ trong việc sản xuất hàng cho họ. Những công cụ dụng cụ, vật tư tiêu hao này sẽ mất đi hoặc hư hỏng trong quá trình sản xuất, do vậy không làm thủ tục tái xuất. Vậy công ty chúng tôi nên mở theo loại hình nào? DN mở tờ khai loại hình A12 không thanh toán cho công cụ dụng cụ có chính xác không?

Ngày gửi: 06/10/2018 - Trả lời: 12/10/2018

Tên doanh nghiệp: DNCX tại KCN Nội Bài

Địa chỉ: KCN Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội - Email : trantruongkl@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ hướng dẫn sử dụng bảng mã loại hình VNACCS tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015:

Loại hình A12 – Nhập kinh doanh sản xuất (Hàng hoá làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu): Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần; nhập kinh doanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất (Trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan); hàng  nhập đầu tư miễn thuế....

Loại hình H11 – Hàng nhập khẩu khác: Áp dụng cho “hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho cá nhân ở Việt Nam; hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan tổ chức này; hàng hóa viên trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; hàng hóa là hàng mẫu không thanh toán; hàng hóa là hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận đơn, hàng hóa mang theo người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế (bao gồm hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới vượt định mức miễn thuế).”

Theo hướng dẫn trên, đối với hàng không thanh toán công ty tham khảo loại hình nhập khẩu H11- Hàng nhập khẩu khác

Công ty phải lưu giữ sổ sách kế toán theo dõi các hàng hoá này để báo cáo quyết toán hay giải trình việc sử dụng đúng mục đích miễn thuế theo quy định.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.