Lệ phí cà phê

Câu hỏi: 23018:

hiện tại văn bản nào áp dụng thu lệ phí cà phê 0.4 $/ Tấn và Công ty không là hội viên của hiệp hội cà phê, ca cao Việt Nam thì có phải đóng mức phí này không? Cty có tìm được công văn 10179/BTC-TCDN của Bộ Tài chính, nhưng công văn có thời hạn đến hết 2012 và áp dụng cho hội viên của hiệp hội cà phê, ca cao Việt Nam.

Ngày gửi: 10/09/2020 - Trả lời: 14/09/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Mercafe Việt Nam

Địa chỉ: Đồng Nai - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:        

 Hiện việc thu lệ phí Hải quan khi làm thủ tục thực hiện theo Thông tư 274/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.

Về mức thu lệ phí cà phê căn cứ theo công văn 10179/BTC-TCDN ngày 31 tháng 07 năm 2012, công văn 10155/BTC-TCDN ngày 29 tháng 08 năm 2019,… và các văn bản hiện hành khác của Bộ Tài chính quy định mức thu lệ phí cà phê Hội viên các năm qua. Theo đó, việc quy định mức thu mới đượ ctiếp tục thực hiện cho đến khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hay Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.