Kiểm tra chất lượng sản phẩm thép hợp kim

Câu hỏi: 23563:

Công ty có nhập khẩu số loại thép hợp kim theo đầu mã HS 7226, theo quyết định 3810/QĐ-BKHCN mặt hàng này phải Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan. Nhưng đây là nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, công ty nhập theo loại hình E31 (Nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu). Như vậy, chúng tôi có cần phải đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước đối với mặt hàng thép này không?

Ngày gửi: 15/04/2021 - Trả lời: 16/04/2021

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Fit Active Việt Nam Precision

Địa chỉ: Số 41, ngõ 100, phố Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng Hâu, Cầu Giấy, Hà Nội - Email : xuanthao.k@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điều 1 Thông tư 07/2017/TT-BKHCN ngày 16 tháng 06 năm 2017 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ :

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

Điều 2. Đối tượng kiểm tra

1. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam có khả năng gây mất an toàn (sau đây viết tắt là hàng hóa nhóm 2) được quản lý theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và các hàng hóa khác có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Thông tư này không áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu sau:

….

k) Nguyên liệu, vật tư để gia công cho thương nhân nước ngoài, để sản xuất hàng xuất khẩu;”

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn