Khai tờ khai xuất E56

Câu hỏi: 20065:

Công ty chúng tôi (Công ty A) gia công cho 1 công ty nước ngoài (B), Công ty (B) bán sản phẩm gia công cho công ty nước ngoài khác (C) và chỉ định giao hàng cho công ty tại VN (D). Công ty (D) là công ty gia công cho cty C. Công ty chúng tôi đang mở tờ khai E56, xuất khẩu tại chỗ. 1.Tên người nhập khẩu trên tờ khai thể hiện như thế nào: công ty (B)/Công ty (D) hay là Công ty (C)/Công ty(D)? 2. Địa chỉ người nhập khẩu để theo công ty nào? 3. Phương thức thanh toán là TTR, mã phân loại giá hóa đơn: C (thanh toán 1 phần giá hóa đơn là phí gia công) hay khai là KHONGTT? 4. Ngoài ra, phần ghi chú cần bổ sung thêm những thông tin gì đối với tờ khai E56-hợp đồng 4 bên này.

Ngày gửi: 08/01/2018 - Trả lời: 12/01/2018

Tên doanh nghiệp: PAL VIETNAM CO.,TD

Địa chỉ: 17-19 HOANG DIEU STR,WARD 12,DIST 4,HCM, B912, The OASIS III, D16 Street,Thuan An - Email : cskh@palexpress.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định:

“Điều 18. Khai hải quan

1. Nguyên tắc khai hải quan

a) Người khai hải quan phải khai đầy đủ các thông tin trên tờ khai hải quan theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này. Trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy thì thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;

d) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế theo quy định thì khi khai hải quan phải khai các chỉ tiêu thông tin liên quan đến không chịu thuế, miễn thuế, theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này;…..”

- Căn cứ tiết a.1 điểm a khoản 5 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định:

5. Thủ tục hải quan

a) Trách nhiệm của người xuất khẩu:

a.1) Khai thông tin tờ khai hàng hóa xuất khẩu và khai vận chuyển kết hợp, trong đó ghi rõ vào ô “Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” là mã địa điểm của Chi cục Hải quan làm thủ tục hải quan nhập khẩu và ô tiêu chí “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này;”

- Về khai báo tiêu chí tên người nhập khẩu, địa chỉ, phương thức thanh toán được hướng dẫn chi tiết tại các điểm 2.19, 2.21 và 2.38 phụ lục II chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015). Như vậy, để khai báo đề nghị Công ty căn cứ vào bộ hồ sơ đi kèm gồm hợp đồng, hóa đơn và các chứng từ liên quan để khai báo đối với tờ khai xuất khẩu tại chỗ.

          Lưu ý: Trường hợp hợp đồng mua bán có điều khoản chỉ định nhận hàng tại  Việt Nam (xuất khẩu tại chỗ) thì tên người nhập khẩu là tên người mua hàng tại nước ngoài theo hợp đồng mua bán hàng hóa là công ty (B) và địa chỉ tương ứng của công ty này; ghi người được chỉ định nhận hàng (tại Việt Nam) tại ô tên người ủy thác nhập khẩu;

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn