Khai sai mã nguyên vật liệu hàng gia công tờ khai A42

Câu hỏi: 23363:

Công ty thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài. Sau khi hợp đồng kết thúc, đối tác đã biếu tặng lại toàn bộ NVL dư thừa cho chúng tôi. Công ty đã mở tờ khai A42, tờ khai luồng đỏ và nộp thuế VAT đầy đủ, thuế NK= 0%. Tuy nhiên, sau 80 ngày công ty phát hiện ra sai sót khai nhầm mã NVL (Mã sai: công ty chưa nhập NVL trong cả kỳ gia công). Vậy công ty có được phép sửa tờ khai và nhận biên bản phạt vi phạm hay phải đợi đến kỳ quyết toán NVL năm thì báo cáo sai sót với cơ quan HẢi quan? 

Ngày gửi: 09/01/2021 - Trả lời: 14/01/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Alim Hà nội

Địa chỉ: KDT Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Email : pur02@tci.vn

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 60. Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu

…c) Sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán:

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán nhưng trước thời điểm cơ quan Hải quan ban hành quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót trong việc lập báo cáo quyết toán thì được sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán và nộp lại cho cơ quan hải quan. Hết thời hạn 60 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, tổ chức, cá nhân mới phát hiện sai sót trong việc lập báo cáo quyết toán thì thực hiện việc sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan và bị xử lý theo quy định pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.”

Theo các quy định trên, nếu Công ty khai bổ sung sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan sẽ bị xử lý theo quy pháp luật về xử lý vi phạm, ngoài ra căn cứ vào hồ sơ Công ty còn có thể xem xét xử lý theo quy định pháp luật về thuế tuỳ mức độ vi phạm. Mức phạt từng hành vi vi phạm cụ thể đđược xác định tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.