Khai báo trị giá hải quan

Câu hỏi: 18109:

Công ty Acrowel Việt Nam là DNCX, chuyên sản xuất sản phẩm dây hàn và que hàn. Sắp tới chúng tôi có 1 đơn hàng như sau:Công ty chúng tôi (A) có ký hợp đồng bán hàng cho khách hàng tại Thái Lan (B) (không có Văn phòng đại diện tại Việt Nam), nhưng khách hàng chỉ định giao hàng cho 1 công ty (C) tại Việt Nam. Công ty A bán cho công ty B : 2 usd
Công ty B bán cho công ty C : 3 usd.Khi công ty A mở tờ khai xuất tại chỗ với giá là 2 usd, và công ty C mở tờ khai nhập tại chỗ là 3 usd. Khi đối ứng tờ khai Xuất - nhập tại chỗ thì chỉ cần đối ứng về số lượng đúng không? Tờ khai xuất giá 2 usd và tờ khai nhập giá 3 usd như vậy có hợp lệ không?
Về thủ tục Hải quan thì cần làm thủ tục như thế nào đối với trường hợp trên?

Ngày gửi: 30/11/2016 - Trả lời: 05/12/2016

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Acrowel Việt Nam

Địa chỉ: Đường số 7, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Khoản 3 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

3. Hồ sơ hải quan

Hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.

Trường hợp hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơn thương mại”.

Theo quy định trên, hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015.

Theo quy định tại Điều 16 thì chỉ có hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu mới yêu cầu hóa đơn thương mại.

Trong trường hợp của công ty nêu, tham khảo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 1000/TCHQ-GSQL ngày 25/02/2009 về việc chênh lệch trị giá ghi trên hóa đơn GTGT với hóa đơn thương mại đối với hàng hóa XNK tại chỗ, theo đó trong trường hợp có sự khác biệt về trị giá ghi trên hóa đơn giữa tờ khai xuất khẩu tại chỗ và tờ khai nhập khẩu tại chỗ, cơ quan hải quan có thể đề nghị doanh nghiệp xuất trình thêm chứng từ thanh toán cho lô hàng để đối chiếu. Trường hợp qua đối chiếu xác định việc chênh lệch trị giá là hợp lý thì chấp nhận cho doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ; trường hợp có sự bất hợp lý nhằm mục đích gian lận thì không chấp nhận cho doanh nghiệp được làm tiếp thủ tục nhập khẩu tại chỗ.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn <http://www.dncustoms.gov.vn>