Khai báo nguyên phụ liệu

Câu hỏi: 23021:

Công ty có mua lô hàng Móc treo của Công ty TNHH Mainetti Việt Nam để gắn vào sản phẩm gia công xuất khẩu cho khách hàng nước ngoài theo hợp đồng gia công xuất khẩu ( Công ty thanh toán tiền hàng cho Công ty TNHH Mainetti Việt Nam ). Tuy nhiên lô hàng móc treo này hiện nay Công ty TNHH Mainetti Việt Nam đang lưu giữ trong kho ngoại quan Logistics Tín Nghĩa. Do vậy Công ty TNHH Mainetti Việt Nam đề nghị Công ty mở tờ khai nhập khẩu để lấy hàng từ kho ngoại quan trên cơ sở bộ chứng từ nhập khẩu gồm: hoá đơn thương mại, hoá đơn GTGT và hợp đồng mua bán, tất cả các chứng từ này đều có thể hiện thuế GTGT 10% ( Trị giá tiền hàng: 10.000.000 VND; thuế GTGT: 1.000.000 VND; Tổng trị giá hoá đơn: 11.000.000 VND ). Công ty sẽ mở tờ khai nhập khẩu loại hình E21 với trị giá khai báo chưa bao gồm thuế GTGT ( 10.000.000 VND ) hay đã bao gồm thuế GTGT ( 11.000.000 VND ).

Ngày gửi: 10/09/2020 - Trả lời: 15/09/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

Địa chỉ: Đồng Nai - Email : trang668.nguyen@dovitec.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Do chưa nêu rõ loại hình nhập khẩu các loại móc treo phục vụ gia công có thuộc nguyên liệu, vật tư tự cung ứng cho hợp đồng gia công hay không nên chưa thể trả lời rõ cho công ty được về trị giá tính thuế. Công ty tham khảo về trị giá tính thuế theo các quy định sau để thực hiện:

 - Nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng nhập khẩu được quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2018.

Trường hợp hàng hoá tự cung ứng, có thanh toán cho bên bán để phục vụ gia công, trị giá tính thuế là trị giá thực tế hàng hoá chuyển nhượng tại thời điểm làm thủ tục được xác định trên các chứng từ thoả thuận việc mua bán của các bên tham gia hay thoả thuận (nếu có) và không bao gồm thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Lưu ý công ty về trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu từ kho ngoại quan, các bên liên quan phải khai báo phương thức thanh toán theo điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms cho phù hợp hướng dẫn về thuế nhà thầu tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.