Khai báo hóa chất theo nghị định 113/2017-ND-CP

Câu hỏi: 19856:

được biết Nghị định 113/2017-ND-CP có hiệu lực từ 25/11/2017, theo đó tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất thuộc phụ lục V thì phải khai báo hóa chất. Vậy nếu doanh nghiệp chế xuất mua hàng hóa thuộc phụ lục V này từ nội địa có phải khai báo hóa chất khi làm thủ tục Hải quan nhập khẩu tại chổ hay không?

Ngày gửi: 18/11/2017 - Trả lời: 23/11/2017

Tên doanh nghiệp: Công ty Kim Long

Địa chỉ: P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai - Email : kimlong.log1@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          Căn cứ Điều 28 Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất:

          Điều 28. Các trường hợp miễn trừ khai báo

          1. Hóa chất được sản xuất, nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng, ứng phó các sự cố thiên tai, dịch bệnh khẩn cấp.

          2. Hóa chất là tiền chất ma túy, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất bảng đã được cấp phép sản xuất, nhập khẩu.

          3. Hóa chất nhập khẩu dưới 10 kg/một lần nhập khẩu. Trường hợp miễn trừ nêu tại điểm này không áp dụng đối với các hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

          4. Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc đã có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam, nguyên liệu sản xuất thuốc là dược chất để sản xuất theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

          5. Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật đã có Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam”.

          Trường hợp hoá chất Công ty  mua từ nội địa thuộc phụ lục V nhưng thuộc các trường hợp miễn trừ khai báo nêu trên thì khi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ, Công ty được miễn trừ khai báo hoá chất. Nếu không thuộc các trường hợp miễn trừ khai báo theo quy định trên, khi nhập khẩu Công ty phải thực hiện khai báo hoá chất theo quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.