Khai báo hàng tái xuất theo Thông tư 39/2018

Câu hỏi: 20562:

Công ty có lô hàng TÁI XUẤT, theo THÔNG TƯ 39, Khoản 1,2 điều 21: "Đối với hình thức thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất: khai báo như khoản a này nhưng...".  Vậy hàng tái xuất cũng sẽ khai báo giống như hàng chuyển đổi mục đích sử dụng đúng ko?

Ngày gửi: 11/06/2018 - Trả lời: 14/06/2018

Tên doanh nghiệp: Công TY Poland Invest Co.Ltd

Địa chỉ: Vĩnh Phúc - Email : hoahoang263@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          - Căn cứ điểm a khoản 2 điều 21 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu::

          “…a) Khai và nộp bộ hồ sơ hải quan qua hệ thống, gồm:

          a.1) Tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 16 Thông tư này và ghi rõ số tờ khai hải quan ban đầu, hình thức thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa vào ô “Phần ghi chú” của tờ khai hải quan điện tử hoặc ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy.…”

    - Căn cứ điểm b khoản 2 điều 21 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính:

          “…b) Đối với trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất: Người nộp thuế phải kê khai theo quy định tại điểm a khoản này, nhưng không phải nộp thuế…”

          - Việc tái xuất hàng hoá vì các lý do khác, thủ tục thực hiện theo các quy định hiện hành.

    Đề nghị công ty nghiên cứu kỹ quy định trên để thực hiện việc thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất đã hướng dẫn rõ. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.