KHAI BÁO BẢN QUYỀN

Câu hỏi: 21293:

Công ty nhập một lô hàng từ Singapore là linh kiện điện tử dùng cho dây chuyền sản xuất linh kiện và máy in. Trong số đó, có 1 mặt hàng là "bản quyền kết nối phần mềm lặp trình & máy cắm linh kiện". Sản phẩm này là 1 mã code kèm theo lô hàng (hình dạng giống như thẻ cào điện thoại), chứa password để đăng nhập hệ thống và sử dụng, giá trị invoice là 11,139 USD. Như vậy, khoản tiền này chúng tôi phải khai báo như thế nào? có phải đưa vào điều chỉnh cộng hay khai trực tiếp vào bảng kê tờ khai?

Ngày gửi: 30/01/2019 - Trả lời: 12/02/2019

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH SEONG JI SÀI GÒN

Địa chỉ: số 2, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. - Email : kimphuong2016@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          - Tham khảo công văn số 2900/TXNK-TGHQ  ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Cục Thuế xuất nhập khẩu:

          Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì phí bản quyền được cộng vào trị giá tính thuế hàng nhập khẩu nếu thỏa mãn đủ 3 điều kiện: “liên quan đến hàng hóa nhập khẩu”, “như một điều kiện mua bán” và “chưa được tính trong giá thực thanh toán hay sẽ phải thanh toán”. Theo đó:

          - Về điều kiện “liên quan đến hàng hóa nhập khẩu”:

          Căn cứ quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTC, đề nghị Công ty căn cứ vào quy trình sản xuất để xác định phí bản quyền phải trả để được sử dụng nhãn hiệu hàng hóa có hay không liên quan đến hàng hóa nhập khẩu.

          - Về điều kiện “như một điều kiện mua bán”:

          Đề nghị Công ty đối chiếu quy định tại khoản 6 Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTC để xác định khoản phí bản quyền có đáp ứng hay không đáp ứng điều kiện “như một điều kiện mua bán”.

          - Về phân bổ phí bản quyền: Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6440/TCHQ-TXNK ngày 02 tháng 10 năm 2017. Theo đó, công ty có thể tham khảo thực hiện.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn