Hủy tờ khai theo công văn 6524/TCHQ/GSQL

Câu hỏi: 23812:

Ngày 05/5/2021 Đơn vị chúng tôi có làm thủ tục mở tờ khai xuất khẩu cho doanh nghiệp, tờ khai được phân luồng xanh(thông quan tự động) chưa qua khu vực giám sát. Do hàng hóa bị lỗi chưa đủ điều kiện xuất khẩu , ngày 26/05/2021 đơn vị chúng tôi làm tủ tục hủy tờ khai cho doanh nghiệp theo quy định tại điều 22 thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 11 điều 1 thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018. Khi làm thủ tục hủy tờ khai cán bộ Hải Quan yêu cầu doanh nghiệp phải chứng minh hàng đã được tập kết tại địa điểm doanh nghiệp khai báo trên tờ khai hải quan, nếu không chứng minh được sẽ xử phạt vi phạm hành chính theo khoản a điểm 1 điều 25 luật hải quan 2014 xong mới tiếp tục thủ tục hủy tờ khai. Theo điều 2 công văn 6524/TCHQ/GSQL ngày 08/10/2020 về việc hủy tờ khai: Trường hợp xác định doanh nghiệp lợi dụng việc hủy tờ khai nhằm gian lận thương mại hoặc trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan hải quan thì thực hiện chuyển thông tin cho bộ phận quản lý rủi do để áp dụng tiêu chí phân luồng hoặc áp dụng các biện pháp rủi do khác phù hợp với quy định của pháp luật. Theo điều 2 công văn 6524/TCHQ/GSQL không thấy có trường hợp nào nêu rõ là xử phạt vi phạm hành chính theo khoản a điểm 1 điều 25 luật hải quan 2014. Vậy kính mong bộ phận nghiệp vụ Cục Hải Quan Đồng Nai trả lời giúp cho doanh nghiệp được biết : 1. Doanh nghiệp hủy tờ khai theo điều 2 công văn 6524/TCQH/GSQL ngày 08/10/2020 có bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản a điểm 1 điều 25 luật hải quan 2014 hay không? 2. Theo điều 1 công văn 6524/TCHQ/GSQL ngày 08/10/2020 Khi Hải Quan phát hiện phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Luật Hải quan thì thực hiện kiểm tra việc tập kết hàng hóa xuất khẩu tại địa điểm tập kết do người khai hải quan khai báo trên tờ khai hải quan và xử lý vi phạm (nếu có) Nhưng không làm theo Trình tự kiểm tra việc tập kết hàng hóa thực hiện tương tự trình tự kiểm tra việc bảo quản hàng hóa theo quy định tại khoản 5 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính . Nhưng vẫn xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp thì có đúng hay không ?

Ngày gửi: 15/07/2021 - Trả lời: 16/07/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải An Chi

Địa chỉ: 218 quan nhân, phường nhân chính , quận thanh xuân , thành phố hà nội - Email : info@anchilogistics.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 25 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2013 quy định:

“Điều 25. Thời hạn nộp hồ sơ hải quan

2. Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký.

- Căn cứ khoản 5 Điều 8 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:

“Điều 8. Vi phạm quy định về khai hải quan

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi đã làm thủ tục hải quan nhưng không xuất khẩu, xuất khẩu thiếu so với khai hải quan về lượng (tang vật có trị giá trên 10.000.000 đồng), tên hàng, trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu; trừ hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm gia công, sản phẩm sản xuất xuất khẩu, sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất, hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Quy định này không áp dụng cho các trường hợp tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Hải quan năm 2014.

- Căn cứ điểm a.2 khoản 1 Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 22. Hủy tờ khai hải quan

1. Các trường hợp hủy tờ khai

a.2) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa được miễn kiểm tra hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế nhưng chưa đưa hàng hóa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;…”

Việc huỷ tờ khai và xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo các quy định trên. Đề nghị Công ty tham khảo xác định trường hợp của công ty theo các quy định trên để thực hiện hủy tờ khai. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn