Hướng dẫn loại hình tờ khai đối với nhập khẩu thành phẩm (hàng mua sỉ chưa đóng gói) về VN để kiểm tra, đóng gói ..rồi xuất khẩuđóng gói

Câu hỏi: 19135:

Công ty sẽ nhập khẩu mặt hàng dùng trong văn phòng, trường học (Keo dán - loại khô) từ Germanny, Ireland, China dạng hàng bulk về để đóng gói (bao bì túi nhựa, hộp giấy, thùng carton....mua trong nước) và xuất khẩu bán cho các nước Châu Á (xuất khẩu chung với các sản phẩm văn phòng phẩm do Công ty tự sản xuất) như thế thì Công ty phải nhập khẩu theo loại hình nào?

Ngày gửi: 10/07/2017 - Trả lời: 17/07/2017

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Công Nghiệp Plus Việt Nam

Địa chỉ: Số 3 đường 1A KCN Biên Hòa II Đồng Nai - Email : phuong.ie@plusvn.com.vn

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ bảng mã loại hình ban hành kèm theo công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng Cục Hải Quan hướng dẫn:

Trường hợp của Công ty có thề tham khảo các loại hình sau:

-Nhập khẩu loại hình A12 nhập kinh doanh sản xuất. Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần; nhập kinh doanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất (trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan); hàng nhập khẩu đầu tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập; doanh nghiệp nội địa nhập kinh doanh hàng hóa từ khu phi thuế quan, DNCX hoặc nhập kinh doanh tại chỗ. Sau khi nhập khẩu và nộp đầy đủ thuế theo quy định, công ty có thể xuất khẩu theo loại hình B11 xuất kinh doanh.

            -Nhập khẩu theo loại hình E31 nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu: Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu. Nguyên liệu. vật tư có thể nhập khẩu từ khu phi thuế quan, DNCX hoặc nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài.

          Căn cứ điều 12 Nghị định 134/2016?NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ:

          “Điều 12. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

          1. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, bao gồm:

          a) Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu), linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩm xuất khẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa;

          b) Sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn, lắp ráp vào sản phẩm xuất khẩu hoặc đóng chung thành mặt hàng đồng bộ với sản phẩm xuất khẩu;...”

Nếu Công ty chọn loại hình A31 để được miễn thuế phải đáp ứng các điều kiện tại mục 2 điều 12 Nghị định 134/2016?NĐ-CP và phải thực hiện quản lý theo loại hình SXXK cũng như báo cáo quyết toán hàng năm theo Điều 60 Thông tư 38/TT-BTC ngày 25/03/2015.

Như vậy, tùy tình hình thực tế Công ty có thể tham khảo để lựa chọn loại hình phù hợp hoặc công ty có thể tham khảo thêm các loại hình khác theo bảng mã nêu trên để thực hiện.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.