Thủ tục nhập máy móc cũ dưới 20 năm

Câu hỏi: 22901:

Công ty định sẽ nhập máy móc cũ dưới 20 năm được sản xuất ở Nhật Bản có 2 gồm: Máy tiện tự động – mã HS 8458.9100 và mấy cấp phôi - mã HS 8479.8939. Theo QĐ 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ điều 8C thì nếu máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia G7, Hàn quốc có giấy xác nhận của nhà sản xuất thì không cần giám định có đúng không?

Ngày gửi: 05/08/2020 - Trả lời: 07/08/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Minato Seiko Việt Nam

Địa chỉ: D4-2 KCN Long Đức, Xã Long Đức, Long Thành, Đồng Nai - Email : tranvanthanh@minatoseiko.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ khoản 1 điều 8 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 của Chính phủ quy định:

Điều 8. Hồ sơ, trình tự, thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

1. Hồ sơ nhập khẩu:

Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp phải bổ sung tài liệu sau:

a) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của doanh nghiệp. Trường hợp nhập khẩu theo ủy thác thì phải có văn bản ủy thác nhập khu;

b) Bản chính giấy xác nhận của nhà sản xuất máy móc, thiết bị về năm sản xuất và tiêu chuẩn của máy móc, thiết bị đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 6 Quyết định này trong trường hợp máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc. Giy xác nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự và kèm bản dịch sang tiếng Việt;

c) Chứng thư giám định được cấp bởi một tổ chức giám định được chỉ định đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 11 Quyết định này trong trường hợp máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc nhưng không có Giấy xác nhận của nhà sản xuất hoặc máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia không thuộc các nước G7, Hàn Quốc. Nội dung chứng thư giám định thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c, d, e khoản 1 Điều 10 Quyết định này.

Như vậy, khi nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng Công ty phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định trên, trong đó phải bao gồm chứng thư giám định được cấp bởi một tổ chức giám định được chỉ định trong trường hợp máy móc đó được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc nhưng không có Giấy xác nhận của nhà sản suất.

Lưu ý, theo Điều 6. Tiêu chí nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg:

Điều 6. Tiêu chí nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

1. Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Đối với máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể, tuổi thiết bị được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này….”

Đề nghị công ty tham khảo nội dung trên và thời hạn được sản xuất số máy móc thiết bị trên để thực hiện theo quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.