THỦ TỤC MIỄN THUẾ NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU VÊ SX KHẨU TRANG

Câu hỏi: 23566:

Cty có nhập nguyên liệu để phục vụ sx khẩu trang y tế từ nước ngoài thuộc số thứ tự 3 của danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu ban hành kèm theo QĐ 155/QĐ-BTC Cty đã khai làm thủ tục hải quan cho 02 lô hàng nói trên tại CCHQ Long Thành vào ngày 08/12/2020 và 22/02/2021. Loại hình khai báo là A12. DN đã đóng thuế NK, VAT đầy đủ. Tuy nhiên, Sau khi bộ phận tra soát tại Cty kiểm tra thì có phát hiện ra phòng xuất nhập khẩu đã khai báo tờ khai chưa chính xác do không nắm bắt được quy định hiện hành, khai thiếu thông tin mã miễn giảm thuế trên tờ khai dẫn đến Cty phải đóng thuế nhập khẩu trong khi mặt hàng nêu trên được hưởng chính sách miễn thuế theo QĐ số 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020; công văn số 864/TCHQ-TXNK ngày 14/02/2020. Nay, Em nhờ Anh, Chị tư vấn giúp em có 2 câu hỏi: một là phía Cty đã khai báo tờ khai hải quan, không khai báo mã miễn giảm thuế dẫn đến phải đóng tiền thuế nhập khẩu thì Cty có được hoàn thuế lại hay không? Thủ tục hoàn thuế theo hướng dẫn như thê nào ?. Hai là Cho các lô hàng dự định sắp tới nhập khẩu nguyên liệu thuộc số thứ tự 3 của danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu ban hành kèm theo QĐ 155/QĐ-BTC thì khi khai báo tờ khai loại hình A12, chọn mã miễn giảm XN502 thì có cần bổ sung giây tờ gì khác theo hướng dẫn điều 31, NĐ 134?

Ngày gửi: 14/04/2021 - Trả lời: 16/04/2021

Tên doanh nghiệp: CôNG TY TNHH DK VINA

Địa chỉ: Lô C.II.I-7, đường 5,KCN Long Thành,Xã Tam An, H. Long Thành, Đồng Nai - Email : thuyhang@ptviet.com

Vướng mắc trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Căn cứ điểm Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 65 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xử lý số tiền thuế , tiền chậm nộp, tiền phạt được hoàn.

Trường hợp Công ty, đề nghị liên hệ đến Chi cục Hải quan Long Thành thực hiện thủ tục khai bổ sung mã miễn/giảm/không chịu thuế nhập khẩu trên nhập khẩu và hồ sơ đề nghị hoàn thuế nộp thừa theo các quy định nêu trên.

- Hồ sơ, thủ tục khai báo hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục ban hành theo quyết định 155/QĐ-BTC thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 864/TCHQ-TXNK ngày 14/02/2020 của Bộ Tài chính.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.