Nhập khẩu bàn ăn MOGEN

Câu hỏi: 22974:

Công ty Mogen đang muốn nhập khẩu bàn ghế ăn thì không rõ thuế nhập khẩu mặt hàng này bao nhiêu?

Ngày gửi: 25/08/2020 - Trả lời: 28/08/2020

Tên doanh nghiệp: MOGEN

Địa chỉ: 58 Phố Vọng Đống Đa Hà Nội - Email : mogenfuniture@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

-Do Công ty không nêu rõ mã số HS của hàng hóa nên không thể trả lời chính xác thuế nhập khẩu của hàng hóa, Công ty có thể tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật sau để làm căn cứ xác định mã HS, thuế xuất của hàng hóa nhập khẩu:

+ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân tích phân loại hàng hóa.

+ Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới.

+ Căn cứ sáu quy tắc tổng quát tại Phụ lục II ban hành theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính hướng

Lưu ý, căn cứ vào hàng hóa thực tế xuất khẩu của công ty tại thời điểm xuất khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan (nay là Cục Kiểm định các khu vực). Kết quả kiểm tra thực tế của cơ quan Hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa xuất khẩu đó.

- Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa, đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018) của Bộ Tài chính.

- Căn cứ mã HS của hàng hóa thực nhập được xác định và đối chiếu Phụ lục II – Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP để xác định nếu hàng hoá huộc Danh mục chịu thuế theo Phụ lục II này.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn