Hỏi mã HS

Câu hỏi: 20343:

Công ty chúng tôi xuất sản phẩm là màn hình tinh thể lỏng LCD đơn thể (chưa có bản mạch), công dụng lắp ráp vào đàn điện tử. Vui lòng hướng dẫn cho chúng tôi mã hs nào là đúng.

Ngày gửi: 10/04/2018 - Trả lời: 16/04/2018

Tên doanh nghiệp: CTY TNHH ITAK INTERNATIONAL (VIỆT NAM)

Địa chỉ: nhà xưởng cho thuê 2-5,6, đường N3-2, KCN Long Đức, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam - Email : lanha@takhk.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

            Về phân loại mã HS: Công ty có thể tham khảo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và 6 quy tắc phân loại ban hành kèm theo Thông tư này; số 103/2015/TT-BTC; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

          Do công ty không cung cấp chi tiết, hình ảnh của hàng hóa nhập khẩu nên Tổ tư vấn không thể có câu trả lời chính xác cho câu hỏi nêu trên.

          Đối với màn hình LCD, Công ty có thể tham khảo mã HS nhóm 8528 đối chiếu với mô tả chi tiết hàng hoá theo Danh mục Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hoá nhập khẩu.

          Lưu ý:

          - Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa xuất khẩu đó.

          - Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn