HOÀN THUẾ VAT CHO HÀNG HÓA NHẬP KHẨU SAU ĐÓ XUẤT KHẨU RA NƯỚC NGOÀI

Câu hỏi: 23889:

Hiện nay Công ty chúng tôi có nhập nguyên liệu về để sản xuất xuất khẩu với loại hình nhập khẩu là E31. Tuy nhiên, do một số đơn hàng giảm nên có môt số nguyên liệu không có nhu cầu sử dụng, công ty chúng tôi sẽ chuyển mục đích sử dụng sang loại hình A42 đóng thuế nhập khẩu và VAT cho nguyên liệu này và xuất bán nguyên liệu này với loại hình B11. Theo quy định tại khoản 2, điều 1, Nghị định 146/2017/NĐ-CP thì doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế GTGT cho các hàng hóa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài. Công ty chúng tôi xin được quý cơ quan tư vấn giúp: 1/ Cơ quan hoàn thuế VAT cho trường hợp được nêu trên là Cơ quan Thuế hay là Hải quan? 2/ Theo công văn số 4023/TCHQ-GSQL ngày 16/08/2021 về việc hướng dẫn sử dụng mã loại hình cho xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc từ hàng nhập khẩu (chưa qua quá trình gia công, chế biến) có nêu rõ trong trường hợp xuất khẩu với loại hình B11 thì trên phần ghi chú của tờ khai phải ghi rõ nội dung "Tờ khai này không được sử dụng để thực hiện các thủ tục không thu thuế xuất khẩu, hoàn thuế nhập khẩu". Với ghi chú như vậy tờ khai này có bị ảnh hưởng gì đến việc hoàn thuế VAT cho tờ khai đối ứng A42 hay không?

Ngày gửi: 15/09/2021 - Trả lời: 17/09/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Jabil Việt Nam

Địa chỉ: Quan 9 - Email : duyen_huynh@jabil.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) như sau:

“4. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

c) Cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không bị xử lý đối với hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, gian lận thuế, gian lận thương mại trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Nội dung công văn số 4032/TCHQ-GSQL ngày 16/8/2021của Tổng cục Hải quan hướng dẫn khai báo mã loại hình xuất khẩu hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua gia công chế biến) cho hai trường hợp có và không có nhu cầu thực hiện thủ tục không thu thuế xuất khẩu, hoàn thuế nhập khẩu không hướng dẫn về hoàn thuế GTGT.

Đề nghị Công ty đối chiếu các quy định trên và tình hình thực tế của mình để thực hiện. Nếu còn vướng mắc thì Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.