Hoàn thuế từ loại hình A12 và xuất B11

Câu hỏi: 23370:

chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, đã có kết luận kiểm tra cơ sở sản xuất (trước đây chúng tôi có xuất nhập loại hình Sản xuất xuất khẩu). Hiện tại, chúng tôi chỉ nhập loại hình A12 (đóng thuế đầy đủ) và dự tính xuất bán loại hình B11 vào DNCX khác. Vậy chúng tôi có thể được hoàn thuế theo khoản 5 C.2 điều 114 khoản 2 điều 119 Thông tư số 38/2015TT-BTC được không? Hoặc có quy định mới nào về hoàn thuế cho trường hợp này không?

Ngày gửi: 13/01/2021 - Trả lời: 18/01/2021

Tên doanh nghiệp: JC

Địa chỉ: Long Thành, Đồng Nai - Email : thenguyen1997@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 21 điều 1 Nghị định số 09/2018//NĐ-CP của Chính phủ quy định:

“ …21. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 Điều 48 như sau:

1. Các hình thức tái xuất hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm:

a) Tái xuất để trả cho khách hàng;

b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan..

Loại hình hoạt động công ty nêu thuộc các trường hợp thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ nên phải có Giấy phép hay đăng ký tại Giấy Chứng nhận kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chứ không phải việc tái xuất theo quy định tại Nghị định số 09/2018//NĐ-CP.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 điều 26 cùng các điều khoản khác tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định và hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đầu tư doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải triển khai hoạt động phù hợp mục tiêu quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hay Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp về ngành nghề, mặt hàng kinh doanh,…

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.