Hoàn Thuế Nhập khẩu cho nguyên liệu sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu

Câu hỏi: 23877:

Công ty tôi dự định nhập khẩu bột phủ đường hàn lon thân lon, để bán cho công ty sản xuất sữa tại Việt Nam (cty sữa là khách hàng của cty tôi). Công Ty sữa dùng bột này để sản xuất ra lon sữa và sau đó thì xuất khẩu lon sữa này ra nước ngoài. Công Ty sữa yêu cầu chúng tối (là đơn vị nhập khẩu bột phủ đường hàn lon này) phải làm hoàn thuế nhập khẩu cho nguyên liệu sản xuất ra lon sữa để trả lại cho công ty sữa, công ty sữa sẽ cung cấp hồ sơ chứng từ chứng minh bột này làm nguyên liệu tham gia vào việc sản xuất ra lon sữa và lon sữa này được xuất khẩu ra nước ngoài. Trường hợp với chứng từ như vậy, thì chúng tôi có làm hoàn thuế nhập khẩu để trả lại cho công ty sữa được không?

Ngày gửi: 03/09/2021 - Trả lời: 13/09/2021

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Song Song

Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà số 119 Điện Biển Phủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Tphcm. - Email : mung.nguyen@songsong.com.vn

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ  khoản , khoản 2 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 quy định:

 “Điều 19. Hoàn thuế

1. Các trường hợp hoàn thuế:

a) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế;

b) Người nộp thuế đã nộp thuế xuất khẩu nhưng hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập được hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu;

c) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu;

d) Người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm;

đ) Người nộp thuế đã nộp thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất, trừ trường hợp đi thuê để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan.

Số tiền thuế nhập khẩu được hoàn lại xác định trên cơ sở trị giá sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng, lưu lại tại Việt Nam. Trường hợp hàng hóa đã hết trị giá sử dụng thì không được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp.

Không hoàn thuế đối với số tiền thuế được hoàn dưới mức tối thiểu theo quy định của Chính phủ.

2. Hàng hóa quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.”

Theo quy định trên, trường hợp của Công ty không thuộc các trường hợp hoàn thuế. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm cá nhân có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.