HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU CHO NGUYÊN LIỆU HÓA CHẤT DÙNG TRONG SẢN XUẤT MỸ PHẨM

Câu hỏi: 23888:

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp thương mại 100% vốn đầu tư từ nước ngoài. Nhập khẩu mặt hàng hóa chất là nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm theo loại hình A41, sau đó xuất hàng nguyên đai, nguyên kiện, không qua sử dụng, gia công, chế biến cho doanh nghiệp chế xuất nằm trong khu chế xuất, để sản xuất ra thành phẩm xuất khẩu đi nước ngoài theo loại hình B13 (khai mã B13 theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ban hành ngày 18/05/2021) Khi khai tờ khai xuất khẩu tại chỉ tiêu “Phần ghi chú” trên tờ khai xuất khẩu điện tử, công ty đã khai chính xác, trung thực số tờ khai nhập khẩu của hàng hóa nhập khẩu trước đây và khai rõ “Hàng hóa xuất nguyên đai, nguyên kiện, chưa qua sử dụng, gia công, chế biến” Căn cứ Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: “1. Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu, gồm: a) Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan. Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu”; Căn cứ quy định trên, chúng tôi hiểu là công ty đáp ứng đủ điều kiện để được hoàn thuế nhập khẩu và không phải đóng thuế xuất khẩu. Tuy nhiên theo điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định “Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm 1. Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp. 2. Hàng hóa nhập khẩu được hoàn thuế nhập khẩu, bao gồm: a) Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu), linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩm xuất khẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa; b) Sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn, lắp ráp vào sản phẩm xuất khẩu hoặc đóng chung thành mặt hàng đồng bộ với sản phẩm xuất khẩu; c) Linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để bảo hành cho sản phẩm xuất khẩu”. Công ty chúng tôi xin có những thắc mắc sau, kính mong Quý cơ quan hỗ trợ giải đáp: 1. Loại hình kinh doanh của công ty sẽ phải theo điều 34 hay điều 36? 2. Nếu theo điều 36, công ty khai mã loại hình xuất khẩu B13 theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ, thì mặt hàng công ty kinh doanh (Nguyên liệu hóa chất dùng trong sản xuất mỹ phẩm, xuất bán cho DNCX để cho ra thành phẩm xuất khẩu đi nước ngoài) có phải là hàng hóa được hoàn thuế nhập khẩu hay không?

Ngày gửi: 15/09/2021 - Trả lời: 17/09/2021

Tên doanh nghiệp: CONG TY TNHH MTAV VIET NAM

Địa chỉ: 37 ton duc thang - Email : chau.phan@mtav.vn

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Luật Thương mại 2005 quy định tại khoản 1, Điều 13:

Điều 29. Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hoá

1. Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hoá được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam”.

Luật Quản lý Ngoại thương quy định tại khoản 2, Điều 13:

Điều 13. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất

2. Đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chỉ được thực hiện tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo quy định tại Điều 15 Nghị định này, không được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa”.

Như vậy, theo quy định trên, việc nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam (Cty xuất hàng nhập khẩu “nguyên đai, nguyên kiện, không qua sử dụng, gia công, chế biến cho doanh nghiệp chế xuất nằm trong khu chế xuất”) là hoạt động tạm nhập, tái xuất hàng hóa, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài “không được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa”.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.