Hoàn thuế NK do xuất B13 cho DNCX

Câu hỏi: 23771:

Công ty chúng tôi có nhập khẩu 1 lô hàng từ nước ngoài về và đã nộp thuế nhập khẩu. Sau đó chúng tôi xuất bán nguyên trạng 1 phần để bán cho doanh nghiệp chế xuất theo loại hình tờ khai xuất B13 và phần còn lại bán cho công ty trong nước (xuất hóa đơn GTGT 10%). Vậy trường hợp này chúng tôi có được hoàn thuế nhập khẩu tính trên 1 phần hàng hóa đã xuất bán cho doanh nghiệp chế xuất không?

Ngày gửi: 26/06/2021 - Trả lời: 01/07/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thiết Bị Cơ Khí Thắng Lợi

Địa chỉ: Long Biên, Hà Nội - Email : hoangtoloan@icloud.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 - Căn cứ điểm 17 điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 sửa đổi bổ sung điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định:

17. Điểm a khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 34 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 34. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

1. Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu, gồm:

a) Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài bao gồm xuất khẩu trả lại chủ hàng, xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan.

Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu;

Như vậy, trường hợp công ty nếu đáp ứng điều kiện quy định nêu trên thì được hoàn thuế nhập khẩu ngyên liệu, vật tư . Hồ sơ thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.