Hàng quá cảnh

Câu hỏi: 19800:

Công ty nhập hàng từ Trung Quốc về Việt Nam sau đó quá cảnh sang Campuchia bằng đường bộ, mặt hàng ô tô tải hạng nặng có trọng tải từ 24->40 tấn, có cần thiết phải xin giấy phép Bộ Công thương hay không và nếu có thì cần những thủ tục như thế nào.

Ngày gửi: 07/11/2017 - Trả lời: 10/11/2017

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần kinh doanh quốc tế Đại Việt

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà Mỹ Đình - Email : trandam13885@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          Căn cứ khoản 3 điều 40 Nghị định 187/2015/NĐ-CP ngày 20/11/2015 của Chính phủ quy định:

          “Điều 40. Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

          …3. Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, được phép quá cảnh lãnh thổ Việt Nam sau khi được Bộ Công Thương cho phép, trừ trường hợp các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó”.

          Căn cứ khoản 1 và điểm c khoản 2 điều 10 Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định:

          “Điều 10. Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

          1. Việc quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định tại Chương VII Nghị định số 187/2013/NĐ-CP.

          2. Việc quá cảnh hàng hóa của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia thực hiện theo các văn bản sau:

          …c) Thông tư số 08/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

          Hiện nay Thông tư số 08/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 5 năm 2009 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông  tư số  27/2014/TT-BCT  ngày 04 tháng 09 năm 2014 của Bộ Công thương quy định về quá cảnh hàng hóa của vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

          Như vậy, thủ tục quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam sau đó xuất sang Campuchia thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2014/TT-BCT và điều 50, điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính

          Căn cứ khoản 3 điều 40 Nghị định 187/2015/NĐ-CP ngày 20/11/2015 của Chính phủ quy định:

          “Điều 40. Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

          …3. Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, được phép quá cảnh lãnh thổ Việt Nam sau khi được Bộ Công Thương cho phép, trừ trường hợp các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó”.

            Lưu ý: trường hợp hàng hoá dự định quá cảnh của Công ty là ô tô đã qua sử dụng nếu được sản xuất quá năm năm tính đến ngày quá cảnh thuộc diện cấm nhập khẩu. Khi đó chỉ được phép quá cảnh sau khi được Bộ Công Thương cho phép.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.