HÀNG PHỤ GIA CÓ ĐƯỢC XUẤT BÁN CHO NƯỚC THỨ BA HAY KHÔNG ?

Câu hỏi: 22196:

công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhập mặt háng phụ gia sản xuất dầu mỡ nhờn tại HQ Đầu Tư loại hình A12. Nay phụ gia này đang bị dư, vậy chúng tôi có được quyền bán lại cho nước thứ 3 hay không?

Ngày gửi: 23/11/2019 - Trả lời: 27/11/2019

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY YCH

Địa chỉ: cty YCH ,Khu phố Đồng AN, Phường Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương - Email : thiloc.nguyen@ych.com.vn

Vướng mắc của cá nhân, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

-Căn cứ khoản 2 điều 13 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định:

Điều 13. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất

2. Đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chỉ được thực hiện tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo quy định tại Điều 15 Nghị định này, không được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa.

Theo quy định nêu trên, về nguyên tắc chung trường hợp của công ty sẽ không được thực hiện theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất do nhập khẩu và tái xuất nguyên trạng hàng hoá đã nhập khẩu trước đó.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa của công ty. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.