Hàng phải kiểm định - phân tích phân loại

Câu hỏi: 17186:

Bên Em có 1 lô hàng nhập khẩu phải đi giám định - phân tích phân loại, nay đã có kết quả giám định - phân tích phân loại và phải khai bổ sung tăng thuế. Anh chị tư vấn giúp cách khai bổ sung (Tờ khai trước đó chưa thông quan - đã bẻ luổng 3) Cách 1: Lấy IDD về khai lại. Cách này khai ra tổng tiền thuế (A), sau đó mới trừ đi số tiền thuế đã nộp (B) ra số tiền thuế phải đóng thêm (C). Cách 2: Khai AMA (đọc hiểu nghiệp vụ này là khai đối với TK đã thông quan, nhưng tìm không ra văn bản nào nói là chỉ được khai với TK đã thông quan) Làm mẫu 03 - ghi số thuế trước khi khai bổ sung và số thuế sau khi khai bổ sung. Về việc kết quả giám định - số thuế phải nộp tăng lên - DN có bị xử phạt gì không ạ? 

Ngày gửi: 18/06/2016 - Trả lời: 22/06/2016

Tên doanh nghiệp: Công Ty Thành Long

Địa chỉ: bắc ninh - Email : hoangvan91bn@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 36 Luật Hải quan năm 2014:

“Điều 36. Giải phóng hàng hóa

1. Giải phóng hàng hóa là việc cơ quan hải quan cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa khi đáp ứng đủ điều kiện sau đây:

a) Hàng hóa đủ điều kiện để được xuất khẩu, nhập khẩu nhưng chưa xác định được số thuế chính thức phải nộp;

2. Thời hạn xác định số thuế chính thức phải nộp không quá 30 ngày kể từ ngày giải phóng hàng hóa; trường hợp hàng hóa cần phải giám định thì thời hạn này tính từ ngày nhận được kết quả giám định”.

Theo quy định trên, đối với hàng chờ kết quả giám định thì cơ quan Hải quan sẽ cho phép giải phóng hàng hóa. Khi có kết quả giám định, trường hợp cần phải khai bổ sung thì sẽ thực hiện khai bổ sung trước khi cơ quan hải quan hoàn thành kiểm tra hải quan (trước CEA/CEE). Thủ tục khai bổ sung trước khi cơ quan hải quan hoàn thành kiểm tra hải quan (trước CEA/CEE) thực hiện theo Điều 12 Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/07/2015 của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

- Trường hợp hàng phải qua giám định để xác định chính xác mã số thuế, trường hợp khai báo mã số thuế không chính xác dẫn đến làm tăng số thuế phải nộp nếu chỉ là lần đầu mà chưa được Hải quan hướng dẫn sẽ không bị xử phạt và phải nộp đủ thuế. Ngược lại, tuỳ tình tiết mức độ sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm, truy thu và chậm nộp (nếu có) theo quy định.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn