Hàng hóa quá cảnh từ CAMPODIA sang Trung Quốc

Câu hỏi: 20835:

Mặt hàng sắn lát khô (hàng xá trên xe tải) có thể xuất từ Campodia quá cảnh Việt Nam sau đó xuất đi Trung Quốc có được không? Điều kiện để có thể thực hiện là gì?

Ngày gửi: 24/08/2018 - Trả lời: 31/08/2018

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN NÔNG SẢN LUCKY STAR

Địa chỉ: CCN CẦU NƯỚC XANH, XÃ BÌNH NGHI, HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH - Email : tranngocque@luckystarllc.us

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

      - Tham khảo điểm c khoản 2 điều 10 Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định:

    “Điều 10. Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

    - Căn cứ khoản 2 điều 10 Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định:

     2. Việc quá cảnh hàng hóa của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia thực hiện theo các văn bản sau:

     …c) Thông tư số 08/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. ”.

- Căn cứ điều 35 Nghị định 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ: 

    “Điều 35. Quy định chung về quá cảnh hàng hóa

    1. Quá cảnh hàng hóa

    a) Đối với hàng hóa là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc cho phép quá cảnh.

    b) Đối với hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật, Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa.

    c) Đối với hàng hóa không thuộc quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều này, thủ tục quá cảnh thực hiện tại cơ quan hải quan...”

    Mặt hàng sắn lát khô không thuộc quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 35 Nghị định 69/2018/NĐ-CP nên được phép kinh doanh quá cảnh.

     Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

      Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.