Tham khảo chứng thư giám định để phân loại

Câu hỏi: 23967:

Công ty chúng tôi có nhập một thiết bị xử lý khí thải từ quá trình sản xuất. Tên hàng: Lò xử lý khí thải bằng nhiệt (phát sinh trong quá trình sản xuất nhựa), model RTO-3B-3K, điện áp 380V, công suất 155.7kW, nhiệt độ lớn nhất 850 độ C, mới 100% Tên hàng tiếng anh: Regenerative thermal oxidizer Các thiết bị của lò này được liệt kê trong packing list phù hợp với bản vẽ như sau: 1: CERAMIC HONEYCOMB(NT) - tấm cách nhiệt bằng gốm dạng tổ ong - 1set 2: CERAMIC HONEYCOMB(NT) - tấm cách nhiệt bằng gốm dạng tổ ong - 1set 3: CERAMIC HONEYCOMB(NT) - tấm cách nhiệt bằng gốm dạng tổ ong - 1set 4: CERAMIC HONEYCOMB(NT) - tấm cách nhiệt bằng gốm dạng tổ ong - 1set 5: CERAMIC HONEYCOMB(MK20) - tấm cách nhiệt bằng gốm dạng tổ ong - 1set 6: RTO FURNACE PART - Thân lò kích thước 5130x1620x1746mm - 1set 7: RTO BED PART - Đế lò kích thước 5410x1920x2145mm - 1set 8: SWITCHING VALVE, PIPE, DUCT, AUTO VALVE - Bộ van chuyển mạch gồm: ống, ống dẫn và van tự động- 1set 9: CONTROL PANEL, SCR PANEL - Bảng điều khiển SCR điện áp 380V - 1set 10: INSTRUMENT & SPARE PART - Bộ dụng cụ và phụ tùng lắp đặt, sửa chữa - 1set 11: MIST ELIMINATOR - bộ khử hơi nước kích thước 1000x700x700mm - 1set 12: MAIN FAN - quạt hút công suất 6400m3/giờ, công suất 22kW - 1set 13: PURGE FAN - quạt hút công suất 500m3/giờ, công suất 3.7kW - 1set 14: PLATFORM, LADDER -Lan can cầu thang kích thước 7760x1150x2mm - kích thước cạnh 4300x1150x2mm độ rộng chân thang 4400mm độ dài vòng lan can thang kích thước 6700x4300x1150mm - 1set 15: STAIR, SUPPORT -Cột chống kích thước 1255x2918x1213.2mm - 1set 16: PYRO-BLOC - khối cách nhiệt của lò bằng bông thủy tinh - 1set 17: STACK -ống khói lò đường kính 400mm, cao 10m - 1set. Khi đăng ký tờ khai phân luồng vàng cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công ty cung cấp bản vẽ và giải trình bản vẽ. Sau đó chuyển kiểm thực tế tại cảng và đã yêu cầu Vinacontrol kiểm tra, giám định đồng bộ. Sau khi chúng tôi có kết quá giám định, Vinacontrol xác định toàn bộ hàng đã kiểm tra theo thực tế là các thiết bị đồng bộ của 1 lò xử lý khi thải bằng nhiệt (nội dung chi tiết của chứng thư đủ 17 mục như list hàng bên trên), kèm theo hãng sản xuất và model như giấy tờ công ty cung cấp và thực tế kiểm tra. Công ty đã gửi chứng thư giám định về tính đồng bộ cho cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai 10 ngày sau đó. Kể từ ngày đăng ký tờ khai Hải quan. Đến nay, cơ quan hải quan của Cục hải quan Hải Phòng tiến hành kiểm tra sau thông quan công ty chúng tôi và không đồng ý một số thiết bị trong lò xử lý khí thải này được coi là đồng bộ, yêu cầu công ty khai tách riêng và bị ấn định thuế. Vậy cho chúng tôi hỏi, kết quả giám định đồng bộ của Vinacontrol có được coi là kết quả cuối cùng phù hợp theo thực tế hàng hóa, cơ quan Hải quan sẽ phải chấp nhận kết quả của Vinacontrol không? Hay việc giám định này chỉ gây tốn kém chi phí cho doanh nghiệp mà kết quả cuối cùng vẫn bị cơ quan kiểm tra sau thông quan bác bỏ Chứng thư giám định về tính đồng bộ. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty chúng tôi và Chứng thư giám định về tính đồng bộ mất đi giá trị thực tế của nó?

Ngày gửi: 21/10/2021 - Trả lời: 22/10/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần công nghiệp HEIJCO

Địa chỉ: Đoàn Lập - Tiên Lãng - Hải Phòng - Email : trangnhung.0691@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

(1) Thông tư số 14/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 30/1/2015 về việc “hướng dẫn phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”, quy định:

+ Tại khoản 8, Điều 2: “ Giám định hàng hóa là việc cơ quan hải quan trưng cầu giám định tại các tổ chức giám định theo quy định của pháp luật để phân tích, xác định cấu tạo, thành phần, tính chất lý, hóa, công dụng của hàng hóa theo yêu cầu của cơ quan hải quan để xác định tên hàng, áp mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

+ Tại khoản 2, Điều 3: “Trường hợp cơ quan hải quan không đủ điều kiện thực hiện phân tích hàng hóa thì sử dụng dịch vụ giám định của các tổ chức giám định theo quy định của pháp luật về dịch vụ giám định thương mại để làm cơ sở thực hiện”.

+ Tại Điều 4. Nguyên tắc phân loại hàng hoá:

1. Một mặt hàng chỉ có một mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

2. Khi phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, phải tuân thủ:

a) Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

b) Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

c) Các nội dung hướng dẫn tại Thông tư này”.

+ Tại Điều 7 “Phân loại máy liên họp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu VN”, quy định:

1. Người khai hải quan nhập khẩu máy liên hợp (gồm hai hay nhiều máy) hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được lựa chọn phân loại theo quy định tại Chú giải pháp lý 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc phân loại theo từng máy móc, thiết bị.

2. Trường hợp phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy theo quy định tại Chú giải 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, không phân biệt các máy đó được nhập khẩu từ nhiều nguồn, về cùng chuyến hay nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau thì người khai hải quan, cơ quan hài quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3, khoản 4 dưới đây”.

(2) Chú giải pháp lý 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC, quy định:

3. Trừ khi có yêu cầu cụ thể khác, các loại máy liên hợp gồm hai hoặc nhiều máy lắp ghép với nhau thành một thiết bị đồng bộ và các loại máy khác được thiết kế để thực hiện hai hay nhiều chức năng khác nhau hay bổ trợ lẫn nhau được phân loại theo bộ phận chính hoặc máy thực hiện chức năng chính.

4. Khi một máy (kể cả một tổ hợp máy) gồm các bộ phận cấu thành riêng lẻ (dù tách biệt hoặc được liên kết với nhau bằng ống, bằng bộ phận truyền, bằng cáp điện hoặc bằng bộ phận khác) để thực hiện một chức năng được xác định rõ đã quy định chi tiết tại một trong các nhóm của Chương 84 hoặc Chương 85, thì toàn bộ máy đó phải được phân loại vào nhóm phù hợp với chức năng xác định của máy.

5. Theo mục đích của Chú giải này, khái niệm “máy” có nghĩa là bất kỳ máy, máy móc, thiết bị, bộ dụng cụ hoặc dụng cụ đã nêu trong các nhóm của Chương 84 hoặc 85”.

Như vậy, trường hợp Công ty khai báo nhập khẩu: Tên hàng “Lò xử lý khí thải bằng nhiệt” với danh mục thực nhập được liệt kê gồm 17 mục hàng như trên với mã HS được phân loại đồng bộ theo máy chính như quy định tại Điều 7 Thông tư số 14/2015/TT-BTC thì đối với những mục hàng nào không phù hợp với khái niệm “máy” nêu trên sẽ không phù hợp để phân loại đồng bộ theo máy chính. Cơ quan hải quan trưng cầu giám định tại các tổ chức giám định theo quy định của pháp luật là để phân tích, trách nhiệm của cơ quan Hải quan là căn cứ kết quả phân tích để xác định tên hàng, áp mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Luật định.

(3) Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, quy định:

Điều 26. Phân loại hàng hóa

1. Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

2. Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam gồm mã số, tên gọi, mô tả hàng hóa, đơn vị tính và các nội dung giải thích kèm theo.

3. Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được xây dựng trên cơ sở áp dụng đầy đủ Công ước quốc tế về hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa.

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thống nhất trong toàn quốc.

4. Trên cơ sở Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Danh mục hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành do Chính phủ quy định, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mã số hàng hóa thống nhất với mã số thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

5. Khi tiến hành kiểm tra hải quan, cơ quan hải quan xác định mã số hàng hóa căn cứ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc kết quả phân tích, giám định hàng hóa. Trong trường hợp không chấp nhận mã số hàng hóa do người khai hải quan khai, cơ quan hải quan có quyền lấy mẫu hàng hóa với sự chứng kiến của người khai hải quan để phân tích, trưng cầu giám định và quyết định mã số đối với hàng hóa đó; nếu người khai hải quan không đồng ý với kết quả phân loại của cơ quan hải quan thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật”.

Đề nghị công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện, trường hợp còn tiếp tục vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.