Tái xuất hàng nhập khẩu

Câu hỏi: 23676:

Chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, chúng tôi có nhập nguyên vật liệu về để sản xuất sản phẩm loại hình tờ khai nhập khẩu A12 (đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước) Bây giờ chúng tôi muốn gửi cho một lượng hàng về công ty bên Trung Quốc (không phải là nhà cung cấp mà chúng tôi đã mua) với hình thức không thanh toán, liệu có được hay không? Và thủ tục như thế nào?

Ngày gửi: 24/05/2021 - Trả lời: 27/05/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH trang sức Liaan Việt Nam

Địa chỉ: KCN Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam - Email : lengocmai2010@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Điều 48 Nghị định  08/2015/NĐ-CP  ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

“21. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 Điều 48 như sau:

“1. Các hình thức tái xuất hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm:

a) Tái xuất để trả cho khách hàng;

b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.”

2. Hồ sơ hải quan:

a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu;

b) Văn bản chấp nhận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài (nếu hàng xuất khẩu trả lại cho chủ hàng bán lô hàng này): nộp 01 bản chụp;

c) Quyết định buộc tái xuất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 01 bản chụp.

3. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này (trừ giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành).”

- Về trị giá khai báo, Công ty tham khảo Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Đề nghị công ty tham khảo quy định trên thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.