Gửi bù nhãn hàng cho đối tác

Câu hỏi: 17029:

Công ty là DNCX có chức năng sản xuất và xuất khẩu thiết bị y tế là các loại dây dẫn, ống dẫn nong động mạch. Do yêu cầu của đối tác (công ty mẹ bên Nhật), công ty muốn gửi sang cho họ một số nhãn giấy để họ tự dán vào sản phẩm (trường hợp các sản phẩm đã xuất sang bị hỏng nhãn). Các nhãn giấy này vốn được nhập về làm nguyên phụ liệu của công ty (có thể được nhập về từ nhiều nước khác nhau), sau khi đã được in một số thông tin, được dán vào sản phẩm để xuất khẩu. Vậy nếu công ty xây dựng định mức cho công đoạn in nhãn này (định mức của công đoạn này chỉ bao gồm nhãn. Mực in được quản lý dưới dạng hàng supply), và xuất cho đối tác những nhãn này theo dạng bán thành phẩm thì có phù hợp với giấy phép đầu tư không? Nhãn này sẽ xuất riêng chứ không xuất kèm lô hàng bình thường khác. Loại hình tờ khai xuất khẩu sẽ là loại hình gì ?

Ngày gửi: 20/05/2016 - Trả lời: 24/05/2016

Tên doanh nghiệp: CTY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI

Địa chỉ: KCN Thăng Long, Đông Anh, HN - Email : hanoi-imp-exp2@asahi-intecc.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Công ty cần đối chiếu ngành nghề sản xuất được quy định tại Giấy phép đầu tư và hàng hoá xuất khẩu của doanh nghiệp  cũng như việc xuất khẩu này có thường xuyên hay chỉ là trường hợp cá biệt để xác định việc có được xuất khẩu hay không.

Trường hợp các loại nhãn này phục vụ dán trên các sản phẩm do công ty đã xuất khẩu từ trước đúng ngành nghề hoạt động nay bị hỏng cần phải xuất bù, số lượng nhỏ và có thoả thuận bằng hợp đồng thì có công văn gửi Chi cục Hải quan quản lý để được xem xét.

- Căn cứ công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan, hàng hóa trường hợp nêu trên DNCX mở tờ khai xuất theo loại hình E42;

 - Hồ sơ, thủ tục xuất khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Đề nghị công ty tham khảo quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh Vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét giải quyết.

Để tham khảo thêm có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn