Gia hạn tờ khai A31

Câu hỏi: 23057:

Doanh nghiệp chúng tôi là DNCX có nhập 1 lô hàng thành phẩm bị lỗi từ đối tác về sửa chữa sau đó sẽ xuất trả lại cho khách hàng . Tuy nhiên sắp đến hạn 275 ngày mà DN chúng tôi vẫn chưa sửa xong để xuất trả lại cho khách hàng thì chúng tôi có thể xin gia hạn thêm thời gian hay không ? Thời gian được phép gia hạn là bao lâu? 

Ngày gửi: 23/09/2020 - Trả lời: 28/09/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH KMW Việt Nam

Địa chỉ: Lô C, KCN Đồng Văn 1, Phường Yên bắc, Thị Xã Duy Tiên - Email : duongdt@kmwvn.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 5 Điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

 Điều 47. Thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng hóa đã xuất khẩu

5. Đối với hàng hóa tái nhập để tái chế thì thời hạn tái chế do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan hải quan nhưng không quá 275 ngày kể từ ngày tái nhập; Người khai hải quan chưa phải nộp thuế trong thời hạn tái chế, nếu quá thời hạn tái chế đã đăng ký mà chưa tái xuất thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Theo quy định trên, thời hạn tái chế do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan hải quan và không không quá 275 ngày kể từ ngày tái nhập. Trường hợp quá hạn nêu trên thì phải xử lý theo các quy định về thuế thuế như trê. Sau khi hoàn thành tái chế, công ty sẽ được xem xét xử lý số thuế tạm nộp trên sản phẩm tái nhập nêu trên.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện việc khai báo xuất khẩu hàng hóa của mình cho phù hợp. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.