Gia công đơn giản(gấp thùng giấy thành hình)

Câu hỏi: 23565:

Doanh nghiệp chúng tôi là DNCX chuyên sx các phụ tùng ô tô, hiện nay chúng tôi muốn gia công cho DNCX khác. Công đoạn gia công là nhận các miếng carton đã có nếp gấp sẵn gấp thành thùng carton sau đó giao cho DNCX đó(chỉ dùng nhân công không sử dụng máy móc). Vậy công đoạn gia công đơn giản như vậy chúng tôi có được phép thực hiện không?

Ngày gửi: 14/04/2021 - Trả lời: 16/04/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Dong Yang Vina Industry

Địa chỉ: Khu công nghiệp DEEP C Hải Phòng - Email : vuphucng@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy đinh:

Điều 6. Các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh

1. Ngoài các hoạt động thuộc trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư được quyền thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này sau khi đăng ký thực hiện các hoạt động đó tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế hàng hóa, đối chiếu với quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.